När Stefan Löfven läst upp regeringsförklaringen för sin andra mandatperiod var det många som reagerade positivt. Oj, så positivt det lät. Expressen Kulturs Jens Liljestrand beskrev den ”som en dröm” och ”så fruktansvärt bra politik”. Jag undrar hur många regeringsförklaringar han sett tidigare.

Löfven ska inte lastas för att han gav allt till alla. Det är nämligen så regeringsförklaringar brukar se ut. De är viljeinriktningar för det kommande året och mandatperioden. Den som tar texten på blodigt allvar gör sig därför till åtlöje.

Men samtidigt som vi kan himla med ögonen åt regeringsförklaringar i allmänhet och Löfvens i synnerhet, bör de inte skämtas bort helt. De visar nämligen hur politiker resonerar.

Ibland kommer jag osökt att tänka på Daniel Schützer, socialdemokraten som kallade migrationsminister Morgan Johansson för ”tammejfan helt dum i huvudet”. Inte bara för att han gjorde något lite uppfriskande i den annars så tillknäppta debatten politiker emellan utan för den frustration som Schützer signalerade när ministern och regeringen under migrationskrisen inte begrep vilken omöjlig uppgift kommunerna faktiskt ställdes inför.

Bara häromdagen var samme Morgan Johansson ute och försvarade regeringens beslut att lätta upp reglerna för anhöriginvandring. Migrationsverket vet inte hur många fler som kommer anhöriginvandra till följd av de nya reglerna, som skrotar försörjningskravet för den enskilde. De kan uppskatta (gissa), inte mer.

Lika självsäker som vanligt, som om migrationskrisen aldrig inträffat, menade Johansson att det är hanterbara nivåer. Nå, det trodde regeringen inför 2015 också. ”Detta är sådant vi hanterar på finansdepartementet varje vecka”, påstod finansminister Magdalena Andersson kort när Migrationsverket lagt den höstprognos som spräckte 100 000-vallen efter valet 2014. Vi vet hur det gick sedan. Vi vet också vilka det i slutändan var som fick ”hantera” kaoset: kommunerna.

Probably.

Perspektiven var förvirrade redan före 2015, men i stället för att bli nyktrare har de, paradoxalt nog till följd av kaoset den där hösten och alla efterverkningar, blivit förvridna. Nu är nämligen allt under 163 000 asylsökande ”hanterbart”, ”lite” eller rent av effekten av en stängd gräns.

Att påstå att migrationskrisen är över är en sanning med modifikation. Krisen i mottagandet är sedan länge över, men ute i kommunerna slits det fortfarande med att få allt att gå ihop. Decennier av ackumulerat utanförskap, bidragsberoende och växande krav från den invandrade befolkningen har satt sina spår. Trycket har varit kompakt under så lång tid. Vad gör då politikerna? Beslutar att öka trycket, givetvis.

Problemet är detsamma i dag som när Daniel Schützer skällde ut migrationsministern för några år sedan. Inget har förändrats hos politikerna, inga nya insikter fötts. Regeringen ställer i sin januariöverenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna massor av nya krav på kommuner och landsting utan en aning om hur dessa ska kunna realiseras.

En fast läkarkontakt ska säkras. Ingen kan säga hur detta ska gå till när antalet allmänläkare väntas sjunka de kommande åren samtidigt som befolkningen fortsätter att växa. Om vården inte levererar väntar vite. Seså, trolla!

En ”generalplan” (åh, så löfvenskt!) ska tas fram för att minska vårdköerna. Dessutom ska köerna i Barn- och ungdomspsykiatrin naturligtvis också puts väck. Bara sådär.

Politikerna beter sig som en förvirrad fältherre som lovar nya segrar men saknar soldater för att ens gå till anfall. De har massor av behjärtansvärda målsättningar som kommuner och landsting sedan, hokus pokus, ska leva upp till. Verkligheten är att det saknas förutsättningar. Det saknas, tja, soldater.

Det går inte att trolla fram vare sig allmänläkare, sjuksköterskor eller lärare från en dag till en annan. År 2025 beräknas Sverige sakna mer än 65 000 lärare. Låt det sjunka in en liten stund.

I detta läge vill alltså den styrande kvartetten öka invandringen av just barnfamiljer, samtidigt som man skärper kraven i lärarutbildningen (vilket är helt rätt, men det kommer knappast leda till fler utexaminerade lärare).

Hör ni Schützers ”helt dum i huvudet” eka där i bakgrunden?