Patriarkatet, finns det? Det saknas knappast problem som feminister skyller på antingen vita män eller det där mytomspunna Patriarkatet™. Allt från miljöpartisten Hanna Lidströms semesterresor till Kap Verde till att kvinnor har svårt att få orgasm.

Ändå finns det i vår lilla del av den stora världen många tecken på att det snarare är kvinnor som tar steg framåt. Tjejer drar ifrån pojkar i skolan och tar alltmer plats på lärosätena. Fler män tar livet av sig. Fler män dör på jobbet. Fler män är hemlösa. Fler män är drogberoende i en utsatt situation. Fler män utsätts för brott. Och så vidare.

Sammantaget borde ovanstående snarare peka ut män som en särskilt utsatt grupp. Så är nu inte fallet i Sverige där de feministiska dogmerna har bestämt att det är kvinnor och tjejer som är strukturellt underordnade och där feminismen är överideologi. Vilket påverkar allt från nyhetsrapportering till vilken forskning som får medel att bedrivas.

Fortfarande finns det en rad branscher där kvinnor är underrepresenterade, som avfallsbranschen och inom skogsindustrin. Feministerna verkar emellertid föga intresserade av att förändra detta, vilket är talande för vilka prioriteringar de gör. De vill inte ha jämställdhet på riktigt, de vill att kvinnor ska dominerade de mest prestigefyllda positionerna i samhället. Dit hör inte jobb som att hämta sopor, kapa träd och bygga hus. Sådant kan män sköta. (Minns vilka det var som ryckte ut till brandområdena i somras.)

DN hävdar att världen är ett patriarkat och exemplifierar detta med några av världens mest kvinnofientliga regimer: de saudiska, iranska och indiska (av någon anledning nämns inte Afghanistan, trots att landet brukar rankas som det farligaste eller näst farligaste för kvinnor).

Aftonbladet hittar en röd tråd från det saudiska kvinnoförtrycket till kritik mot så kallad genusvetenskap i Sverige. Att det finns kritik mot feminism och genustrams är att anamma ett tonläge från ”inskränkta träskmarker” och ett hot mot kvinnors rättigheter, om man får tro Aftonbladets Jonna Sima. Hon bekräftar därmed omedvetet sina meningsmotståndares uppfattning om feminismen som en överkänslig överideologi som inte får ifrågasättas eller kritiseras.

Finns det då inte patriarkala kulturer runt om i världen? Jodå, mängder. Händelsevis från vilka Sverige har bedrivit sin största import av män de senaste tio åren, vilket väl får sägas vara en stor ironi för ett land där feminismen blivit en överideologi. Det går inte att hävda att Sverige är i närheten av att vara en patriarkal kultur. Däremot växer patriarkala strukturer framgångsrikt fram i de så kallade utsatta områdena, och det kan upplysningsvis konstateras att det inte är Bengt och Örjan som ligger bakom den utvecklingen.

Svenska kvinnor tillhör de mest privilegierade i världen och svenska män har accepterat en samhällsstruktur som ömsom värnar de feminina värdena, ömsom driver på en normupplösning. Parallellt med detta väljer många feminister att ursäkta framväxten av alternativa heders- och klanbaserade samhällsstrukturer. För denna utveckling kan självfallet inte enbart feminister lastas, även om ideologin som sådan onekligen har vållat enorm skada.

Faktum är att även samhällets institutioner ibland har överseende med normer, värderingar och beteenden som de vanligtvis tar avstånd från. Nyligen dömdes en kvinna för att ha slagit sina barn i flera års tid. Straffet blev emellertid lägre än brukligt med motiveringen att kvinnan uppgav att hon inte kände till att det inte är tillåtet att slå barn i Sverige. Det är ju tillåtet i Afghanistan och Iran, så hur skulle hon kunna veta att lagen inte ser likadan ut här? verkar Solna tingsrätt ha resonerat.

Här är det inte bara enstaka tokfeminister som ursäktar ett oacceptabelt beteende hos utrikes födda än hos majoritetsbefolkningen, det är den dömande makten som gör det. Våra domstolar. Vi har därmed frångått den grundläggande principen om likhet inför lagen, vilket får sägas vara en formidabel seger för islamismen i Sverige. (Noteras kan att vi inte sett några feministiska drev i frågan.) Jag förutsätter att fallet drivs vidare av åklagare för en prejudicerande dom. Men åklagaren har tydligen inte bestämt sig.

Vita män som sitter bredbent i tunnelbanan leder till feministiska Twitterdrev. Personer från patriarkala kulturer som håller flickor och kvinnor i mentala och fysiska koppel möts däremot med en axelryckning. Som synes gäller det även när utländska mammor ger sina barn stryk.

Den svenska feminismen silar mygg men sväljer flyghangarer och har blivit islamisters och kvinnorförtryckares allierade. Tyvärr verkar det även gälla svenska domstolar.