Fredrik Reinfeldt är i farten igen. Efter att ha knäckt extra som ordförande för branschorganisationen Svensk försäkrings trygghetskommission har den förre statsministern nu hunnit författa en skrift för Delegationen för senior arbetskraft. Insatsen är inte mer imponerande den här gången.

Reinfeldt håller fast vid sina käpphästar om öppna gränser och fri rörlighet som en förutsättning för tillväxt och välfärd. Han vägrar fortfarande ta till sig den grundläggande skillnaden mellan arbetskrafts- och asylinvandring, vilket vid det här laget närmast får liknas vid ett tecken på lågbegåvning. Eller kalla det ideologisk blindhet.

Personligen kan jag tycka att det är lite tragiskt att se en före detta statsman författa skrifter som dessa, texter som motsvarar ett medelmåttigt specialarbete på gymnasiet. Vi kan åtminstone sluta oss till att ersättningen är på en annan nivå.

Den förre moderatledaren frågar sig: ”Om man nu inte vill se en fortsatt urholkning av pensionerna och inte heller stödjer idéer om en återgång till en öppnare migrationspolitik, vad ska man då föreslå?” Reinfeldts tes är att vi behöver arbeta längre, gärna till 75, för att klara framtida pensionsnivåer.

Som bisarrt exempel nämner Reinfeldt att Kinas president Xi Jinping minsann är pensionär enligt svensk måttstock och att Donald Trump fyller 73 i år. Som om åldern på en president är ett bra mått på hur länge folk inom vården, psykiatrin, polisen och byggbranschen kan förväntas jobba.

Notera framför allt vad Reinfeldt implicit anser är den riktiga lösningen på den så kallade demografiska utmaningen: en öppnare migrationspolitik. Han nämner inte arbetskraftsinvandring specifikt, och den med hyggligt minne kan säkert minnas att det Reinfeldts regering gjorde sig känd för var en friare asylinvandring. Inte en underlättad kompetensinvandring.

Om nu friare invandring är lösningen på pensionsbekymret, varför inte kolla med berörd myndighet? Pensionsmyndigheten fick 2017 i sitt regleringsbrev i uppdrag att redovisa migrationens effekter på pensionsnivåer och grundskyddet för äldre. Myndighetens svar blev inte direkt förstasidesnyheter, och det går att förstå varför. Det bryter nämligen mot den reinfeldtska tesen:

Huvuddelen av de invandrare som kommit till Sverige de senaste 30 åren har gjort det av asyl- eller anhörighetsskäl. På senare år har flertalet kommit från länder utanför Europa med låg eller medelhögt så kallat Human Development Index (HDI). HDI är ett mått som används av FN för att avspegla det aktuella landets välfärd utifrån landets bruttonationalinkomst, befolkningens förväntade medellivslängd samt utbildningsnivå. 

Bland dagens utrikesfödda från utomeuropeiska länder med låg eller medel HDI och som är 65 år eller äldre har idag omkring 80 procent antingen garantipension eller bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Om det historiska livsinkomst-mönstret kvarstår framgent bedöms den andelen att i stort sett ligga på liknande nivåer, säger Ole Settergren.

 

Framtida invandring till Sverige kommer enligt SCB:s prognos från mars 2017 att för 2017 uppgå till cirka 180 000 personer och om några år drygt 110 000 individer årligen. År 2060 kommer dagens utrikesfödda från länder utanför Europa med låg eller medel HDI och som har fyllt 65 år att vara som flest till antalet. Utgifterna för grundskyddet kommer därmed att succesivt [sic] öka fram till 2060 för att därefter avta.

Sveriges Radio väljer att återge Reinfeldts rapport som om det vore en seriös publikation när det i själva verket bör ses som en lång debattartikel. Ingen notis tas om omständigheter i verkligheten, nämligen att utbetalningen av garantipension och äldreförsörjningsstöd (även det sistnämnda betalas av Pensionsmyndigheten, inte av kommunerna) skjuter i höjden.

Skälen till denna utveckling är flera: utomnordiska asylinvandrare arbetar i betydligt lägre grad än den infödda befolkningen, den som anländer mitt i livet hinner inte arbeta ihop en särskilt hög pension och de som kommer i arbete tidigt gör det ofta i lågbetalda yrken.

Dessutom blir asylinvandrare, även om en viss grupp tycks ha funnit ungdomens källa i just Sverige, faktiskt också äldre. Detta innebär att de precis som alla andra kommer belasta sjukvård, äldrevård, tandvård och andra välfärdstjänster samtidigt som de på gruppnivå bidrar mindre till finansieringen av dessa verksamheter.

Fredrik Reinfeldt har förbisett grundläggande fakta när han påstår att en öppnare migration är lösningen på Sveriges pensionsbryderier. Sveriges medier ifrågasätter inget. Detta är nivån, och det kanske inte borde förvåna när barn är vår tids hjältar och inspiratörer.