Med en knapp vecka kvar till Europaparlamentsvalet börjar det bli dags att bestämma sig. Själv har jag redan röstat, och rösten blev som läsaren av denna blogg kanske kan gissa EU-kritisk.

I ett landskap där till och med Vänsterpartiet har kommit att acceptera det svenska EU-medlemskapet har det blivit allt svårare att hitta de riktigt EU-kritiska rösterna. Alla vill till köttgrytorna, alla vill använda EU för sina egna politiska syften.

Men det finns några partier som kan vara tänkbara alternativ, även om de inte kräver Swexit här och nu. Låt oss ta en snabb titt på några EU-kritiska alternativ för de väljare som vill att Sverige går ur unionen eller åtminstone att EU får mindre makt över medlemsstaterna.

Kristdemokraterna
Efter att ha drivit flera EU-positiva valrörelser väljer KD denna gång att vara mer kritiska. De vill ha ett ”lagom” EU som gör rätt saker. Idén är förstås inte ny utan grundar sig på subsidiaritetsprincipen som det moderna EU allt oftare kör över. Men KD:s fokus flirtar med mer EU-kritiska väljare än tidigare. Hur pass trovärdigt EU-kritiskt partiet kommer vara återstår att se. KD vill trots allt se en gemensam fördelning av asylsökande i unionen. Bland annat.

Kandidater att kolla in: Toppkandidaten Sara Skyttedal känns som rätt given för den som väljer KD i detta val. Men Soheila Fors är ett bra alternativ. Hela listan här.

Sverigedemokraterna
Tyvärr har SD valt att inte längre driva ett svenskt EU-utträde. Officiellt för att de blivit uppskrämda av den snåriga Brexit-processen, men sannolikt är det (precis som abortfrågan) för att det helt enkelt varit för jobbigt att försvara i debatt efter debatt.

Det SD nu driver är att dels stoppa fortsatt maktöverföring till EU, dels att försöka ta tillbaka makt som redan flyttats från de nationella parlamenten. Detta är i grunden sunt, men det visar vad en stanna kvar i EU-linje essentiellt består av: att släcka bränder. Att stoppa de värsta dumheterna, inte att faktiskt utveckla samarbetet och åstadkomma något positivt.

Kandidater att kolla in: Jessica Stegrud, profil i migrationsdebatten, och läraren Nima Gholam Ali Pour. Hela listan här.

Medborgerlig Samling
I likhet med KD och SD vill MED fixa EU från insidan. ”Inte Swexit – fix it!” är parollen. MED kombinerar en tro på EU som en union för frihandel och plattform för att lösa gemensamma problem med en insikt om att överstatligheten gått för långt och måste rullas tillbaka.

Kandidater att kolla in: Förstanamnet Fredrik Sander vill bland annat säkra integriteten och friheten på nätet, något han delar med flera MED-kandidater. Mons Krabbe vill ha Australiens migrationsmodell i EU. Hela listan här.

Klassiskt liberala partiet
Sveriges enda riktigt liberala parti är Liberalernas motpol i EU-valet. KLP vill se Swexit. Men partiet är också liberalt på riktigt i för Sverige kontroversiella frågor. Som avkriminaliserad narkotika, avskaffat bistånd och legal sexhandel. I EU-valet är det dock främst partiets ställningstagande för ett svenskt EU-utträde som lockar.

Kandidater att kolla in: Partiets lista toppas av Henrik ”HAX” Alexandersson, tidigare medarbetare för Piratpartiet i Europaparlamentet. Förre partiledaren Erik ”Pophöger” Svansbo är också ett alternativ. Hela listan här.

Piratpartiet
Partiet åkte ur Europaparlamentet 2014 och har fört en tynande tillvaro sedan dess. Piratpartiets profilfrågor – den personliga integriteten och ett fritt internet – består emellertid, och parollen denna gång är ”Laga internet”. PP profilerar sig denna gång mer som en del av en internationell rörelse. Däremot har PP inte så mycket att komma med i andra för Europa avgörande frågor, som migration, federalism och gränsöverskridande brottslighet.

Kandidater att kolla in: Partiets lista är rätt anonym, men partiledaren Magnus Andersson återfinns på plats 4. Hela listan här.

Alternativ för Sverige
AfS har från första stund drivit frågan om ett svenskt EU-utträde. Partiet har ledaren Gustav Kasselstrand och tidigare SD-ledaren Mikael Jansson som toppkandidater. AfS vill ha en folkomröstning om det svenska EU-medlemskapet. Hela listan över partiets kandidater finns här.

Den som vill veta vilka andra partier som deltar i valet, eller åtminstone har registrerat sig, hittar hela listan här. Där återfinns bland andra Raggarpartiet, Technopartiet och Populisterna.