Förr i tiden fanns en vänster som jag kunde hysa viss respekt för: den intellektuella.

Den bestod av marxister, syndikalister och socialister som visserligen hade tokiga idéer men som åtminstone förde resonemang på en något högre abstraktionsnivå, som var beläst och därigenom utmanade liberaler och konservativa på ideologiska fajter.

Denna vänster finns uppenbarligen icke mer. Dess ersättare i den politiska debatten är en samling barn med samma abstraktionsnivå som en daggmask. De är unga, obildade men likväl kaxiga. Självfallet är de feminister och fullständigt historielösa (30-talet är den enda historiska referensramen).

Dessa människor vet helt enkelt inte hur lite de vet och de inser inte hur de gör bort sig inför öppen ridå. Om det inte vore för att de var så fulla av sig själva och sådana hycklare skulle jag nästan tycka lite synd om dem.

Senast i raden av bevis för denna utveckling hittar vi, såklart, på Aftonbladets ledarsida. Jag ger er Susanna Kierkegaard (se bild nedan). Hon vill att det ska bli lättare att gå på bidrag, lättare att klara skolan och att invandrade kriminella ska få stanna eftersom det är så hemskt att bli utvisad.

Det kan man naturligtvis få tycka, men Kierkegaard går inte till någon tung vänsterlitteratur för att påvisa styrkan i sina idéer. Inte ens det annars så omhuldade FN får en referens. I stället är det ”en klok björn i blå luva” som är hennes ledstjärna. Bamse. En seriefigur.

Liberaler och liberalkonservativa producerar åtminstone någonting i sina tankesmedjor, även om kvaliteten onekligen är varierande och nyttan av mycket som skapas kan ifrågasättas. Vänstern har Arena Idé, men i övrigt är det tunnsått med den semi-intellektuella produktionen.

Identitetspolitiken och feminismen försöker spela intellektuell, men är i själva verket antiintellektuella skapelser som främst upprätthålls av känslosvall, fördomar och missförstånd.

Detta sammanfaller med ett ökat fokus på känslor i samhällsdebatten, vilket tillgängliggör alla tänkbara ämnen för personer som egentligen inte kan någonting om ämnet i fråga. Den som känner saker behöver nämligen inte ha sakkunskaper. Så får vi auktoriteter som Greta Thunberg och Linnéa Claeson.

Bristen på intellektuellt motstånd skadar inte bara det offentliga samtalet – när politiska beslut fattas på bristande underlag och känslosvall leder de till allvarliga konsekvenser, något som Riksrevisionen kunnat konstatera om migrationspolitiken men som vi nu även ser i klimatpolitiken.

Dagens vänster diskvalificerar sig alltmer från det intellektuella samtalet. Frågan är hur detta samtal ska kunna återuppstå igen i en bredare samhällskontext. Är det ens möjligt?

Vänstern har imploderat under vikten av sin egen infantila dumhet. Den forna intellektuella vänstern har ersatts av en nyvänster som refererar till Bamse i stället för Das Kapital. Nog var det bättre förr.

Läs även:
Fnordspotting

”Half the world is composed of people who have something to say and can’t,
and the other half who have nothing to say and keep on saying it.”
Aftonbladets ledarsida den 15 juli 2019.