Jag har alltid försökt vara generös när det kommer till kommentarer på bloggen. Att tillåta anonyma kommentarer är därför ett medvetet beslut. Även om det tvingade mig att införa en modereringsfunktion, vilket tar en del tid, var det värt det för att få bevara mina läsares rätt till anonymitet. Det är en principsak.

Överlag är det ett väldigt bra diskussionsklimat på bloggen och det tackar jag er trogna läsare för. Det är ni som skapar det klimatet. Däremot tvingas jag ibland gå in och stryka enskilda passager från vissa läsare som låter ilskan koka över. Skälet är dels att jag inte gärna vill driva en blogg på vilken det sprids dödshot, dels att jag med de regler som numera gäller faktiskt kan göras medskyldig till vad som skrivs i kommentarerna.

Detta är sålunda en uppmaning till alla som läser och kommenterar att hålla er på rätt sida av gränsen. I 99 fall av 100 är detta inget problem, och jag tillåter som ni kanske märkt rätt hårda utfall mot makthavare.

Men ibland går det över den där gränsen och jag tvingas moderera bort dödshot och uppmaningar till att tå kål på politiker. Sådant kommer jag aldrig medvetet att släppa igenom, så det är lika bra att undvika att skriva det till att börja med.

Tack på förhand och tack för att ni kommenterar!