Det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU har varit i blåsväder många gånger. Är det inte fusk med medlemssiffrorna så är det krogslagsmål, långa taxiresor eller antisemitiska slagord i första majtåget.

De senaste exemplen att lägga till ovanstående är inte så mycket skandaler som det är vrickade politiska förslag. SSU beslutade på sin stämma att verka för att Sverige ska förbjuda fossildrivna fordon till 2025 och dylika bränslen till 2030 samt stänga kärnkraften till 2040. Kryddat med ett flygförbud mellan landets tre största städer.

Därutöver lyckades ungdomsförbundet sockra dessa tossigheter med att i en motion föreslå en ”vegetarisk norm” på landets skolor, sjukhus och äldreboenden.

Uppenbarligen anser förbundsledningen att vägen till ungas hjärtan i dag är att vara radikal i klimatfrågan. Huruvida SSU:s ställningstaganden är realistiska, konstruktiva och fyller något som helst syfte i försöken att rädda världen undan global uppvärmning är sekundärt. Här gäller det att peka med hela handen och, som det brukar kallas, ”ta ansvar”.

Sverige är ett litet land. Vi är tio miljoner invånare och står för några promille av de globala utsläppen. Vi slänger inte ens särskilt mycket plats i haven, alla krav på plastförbud till trots. Inte nog med att förslagen om att förbjuda fossila bränslen och stänga kärnkraften samtidigt trotsar all logik, är det helt verkningslösa åtgärder i ett pytteland som vårt.

SSU:s och andra miljöextremisters idéer om att fasa ut fossila bränslen på rekordtid hade möjligen kunnat få en global effekt om de genomdrivits i USA, Kina, Indien och Brasilien samtidigt. Vilket såklart vore helt orealistiskt. I Sverige kommer en sådan politik, i synnerhet i kombination med stängd kärnkraft, få omfattande konsekvenser för hela samhället. Protester, arbetslöshet, strejker och våld som en effekt av elbrist och stigande priser kan inte uteslutas.

Så var det detta med vegetarisk norm på sjukhus, skolor och äldreboenden. Endast en nysnuten socialist kan tycka att detta är en briljant idé. Gemensamt för ovannämnda tre institutioner är att barn, sjuka och äldre behöver allsidig kost. I synnerhet för äldre är kosten en knepig fråga eftersom aptiten avtar och smaken likaså. Alla som arbetat med äldre kan vittna om hur svårt det kan vara att få i dem mat, och hur tiden att sitta ned och försöka sällan räcker till. Att påtvinga dem vegetarisk kost som huvudregel är därför fullkomligt vansinne.

Visserligen är det ett ungdomsförbunds uppgift att vara radikalt (något för MUF att tänka på, kanske). Men kostförslaget är, för att citera Gotlands Allehanda, en blandning av ängslig klimatalarmism och total hänsynslöshet. Precis som klimatförslagen är det däremot logiskt givet varifrån det kommer. Socialister älskar att bestämma över folk. De påstår sig ”gilla olika”, men det är blott en fasad. SSU vill bestämma över din matkonsumtion, ditt sexliv, din tid med barnen, ditt barns skolgång, ditt liv.

Klimatfrågan har blivit en murbräcka för att förverkliga andra idéer som socialister och miljöextremister närt hela tiden. Det är nu vi ser de totalitära dragen från mitten till vänster. Det är nu vi ser vad den omhuldade människo- och demokratisynen egentligen är värd.

Det tåls ständigt att påminna om att det är tillsammans med denna rörelse som så kallade liberaler säger sig vill rädda demokratin och det öppna samhället. Ett öppet samhälle med elbrist, oro och undernärda äldre, får vi anta.

Läs även:
HAX