Det som kommit att kallas ”social export” har väckt vrede från vänsterhåll. Det beskrivs som en trend att storstadskommuner lämpar över ansvaret för nyanlända på mindre kommuner genom kontakter med pribvata fastighetsägare. De tar inte sitt ansvar, hävdas det.

Frågan gränsar till en numera ständigt aktuell sådan om vilket ansvar kommuner egentligen har att ordna bostad åt personer som själva inte kan lösa sin situation här och nu. En rad kommuner, däribland det konkursmässiga Malmö, har infört nya regler för vilka hemlösa som ska erbjudas långsiktig hjälp och vilka som endast ska få akut hjälp. Det görs skillnad på socialt och strukturellt hemlösa.

Den förstnämnda gruppen är den som socialtjänsten historiskt är van att arbeta med, det vill säga psykiskt sjuka, personer med missbruksproblematik och så vidare. Den andra gruppen är nyare och kan vara individer eller familjer som på grund skulder, för låg inkomst och obefintliga köpoäng har svårt att hitta ett stabilt boende.

Professorerna Hans Swärd och Per Eriksson är föga förvånande kritiska mot kommunernas tolkning. De menar att olika hemlösa ställs mot varandra och verkar mellan raderna föreslå att alla måste kunna få en egen bostad – det är även så jag tolkat Swärd tidigare i seminariesammanhang.

DN tycker uppenbarligen likadant, ty de hävdar att besparingar i första hand inte ska ske på ”de områden som utgör kärnan av det svenska samhällskontraktet”. Det är ett okunnigt påstående.

Att kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar är en sak – det innebär emellertid inte att kommunen har ett ansvar att ge första- eller ens andrahandskontrakt till människor som inte lyckas hitta ett själva. Detta har inget med ”samhällskontraktet” att göra.

I dag är det helt normalt att stadsdelar och mindre kommuner har hundratals sociala kontrakt, det vill säga lägenheter som kommunen hyr för att sedan hyra ut i andra hand till olika grupper. Bekymret är alltid detsamma: hur ska hyresgästerna/klienterna komma vidare till ett eget boende? Vissa kontraktsformer kan överlåtas på den enskilde om fastighetsägaren godkänner hyresgästen, men för de flesta är tanken att de ska flytta vidare.

Min uttryckliga uppfattning, och den har jag varit helt öppen med under alla de år i socialtjänsten som jag har arbetat med boendefrågor – är att socialtjänsten inte ska vara en bostadsförmedling. Socialtjänsten ska arbeta med socialt utsatta personer som är i behov av stödinsatser för att klara sig.

Det kan finnas skäl att erbjuda försöks- eller träningslägenheter till enskilda individer. Ofta handlar det om personer som har eller har haft en missbruksproblematik, olika sociala, mentala eller neuropsykiatriska funktionshinder. Att vara oförmögen att hitta en egen lägenhet är däremot inte skäl nog för en kommun att fixa ett boende, inte ens åt en barnfamilj.

I synnerhet nu när bostadsbristen är ett faktum i nästan alla kommuner finns det skäl att vara extra tydlig med var gränsen för kommunens ansvar går och vad som faktiskt är den enskildes eget ansvar.

DN har rätt i att en stor del av problematiken beror på en dysfunktionell bostadsmarknad. Men det kan inte vara en enskild kommuns ansvar att lappa och laga ett trasigt system som beslutats om i riksdagen.

Slutligen handlar denna fråga dels om likabehandling enligt kommunallagen, dels om såväl det sociala arbetets som hela kommunpolitikens legitimitet. Men vem bryr sig om sådana petitesser numera när man kan godhetssignalera i stället och låtsas att resurserna är oändliga?

Tidigare bloggat:
Den sociala exporten