Det finns ett tydligt sätt på vilket vi gör saker i Sverige. Vår extrema konsensuskultur tvingar in oss i den diskurs som råder för tillfället. I skolan, på arbetsplatsen, i samhället. Många känner i magen att det är fel men protesterar inte. Vi stör inte ordningen utan bevarar lugnet på ytan.

”Kejsarens nya kläder” är en utsliten liknelse, men den beskriver likväl precis vad det handlar om. Det finns en sorts tyst överenskommelse om att vi inte pratar om vissa saker.

Slutligen tränger sig verkligheten på så pass att det blir ohållbart att upprätthålla charaden längre. Ibland är det någon från insidan som får nog av det absurda och granskar hur det faktiskt förhåller sig, som i fallet med de apatiska flyktingbarnen. Ibland är det bara verkligheten själv som slår till likt en stormvind, som i fallet med migrationen.

Tidskriften Filter har gjort en granskning och faktiskt intervjuat ett flertal i dag vuxna personer som tidigare var apatiska flyktingbarn. Det de berättar är förfärande men inte så överraskande. De tvingades av sina föräldrar att spela apatiska för att öka chanserna för familjen att få stanna i Sverige. En av dem berättar:

Jag bad till Gud varje gång att någon skulle säga till min pappa: ”Vad håller ni på med, din unge är ju frisk?” De var ju utbildade läkare, de måste ha fattat. Men ingen sa något.

Medierna spelade sin roll väl i denna soppa. Vi minns alla reportage om de apatiska flyktingbarnen och det höga tonläget mot alla som hade mage att ifrågasätta det som skedde. Inte skulle väl barn simulera?

Svenska barnläkarföreningen var särskilt aggressiva i debatten. Blotta tanken på att det fanns incitament för barnen att simulera kallades ”kränkande”. Men anklagelserna visade sig stämma, och många visste det mycket väl.

Ett annat exempel är förstås migrationspolitiken, som omgärdats av den största falskhet och skenhelighet man kan tänka sig. Integrationsproblemen har varit kända i decennier. Alliansregeringen började till och med att redovisa så kallade utsatta områden men gav upp detta när de ökade lavinartat under Reinfeldts ledning.

Ändå fortsatte galenskapen. Utanförskapet fylldes på, takten ökade rent av, och trots att det i mätningar gick att se att de flesta svenskar faktiskt ville minska invandringen gick politiken i rakt motsatt riktning. Argumenten för politiken var i de flesta fall direkt lögnaktiga.

Nyktra invändningar om orimligheten i att försöka kombinera en universell välfärdsmodell med i praktiken fri invandring från Mellanöstern och Nordafrika bemöttes med hårda och framför allt känslomässiga utfall.

Ta de ensamkommande. Det har länge misstänkts att många ljugit om sin ålder för att öka chansen till asyl. Men det var inte förrän senkomna åldersbedömningar bekräftade detta som det började gå att diskutera saken utan att bli mer eller mindre kölhalad.

Ta hela hedersproblematiken, som likt de uppenbara integrationsproblemen varit kända länge men som förnekats och bemötts med whataboutism.

Ta alla fantasifulla åtgärder för att underlätta företagande och få in vissa grupper på arbetsmarknaden, de flesta signerade Centerpartiet. Jobblotsar, jobbcoacher och olika lönestöd har systematiskt utnyttjats. En ny sorts välfärdskriminalitet har fötts i valfrihetens och avdragens spår. Vi kan bara fantisera om vad den sänkta gränsen för kapitalkrav för aktiebolag kan tänkas resultera i.

Gemensamt för ovanstående exempel är den totala bristen på förståelse för incitament och en naiv verklighetsuppfattning som liknar ett barns. Makthavarna har varit oförmögna att se potentiella problem med sina ideologiska käpphästar, alternativt låtit ideologin och godhetskänslan förblinda dem för problem nästan alla kan se mitt framför näsan.

Vi behöver fler cyniker som förmår se baksidan av alla godhjärtade förslag som läggs på riksdagens bord. Vi behöver fler sanningssägare som skjuter ned förslag som möjligen låter bra på en centerstämma men helt saknar konsekvensanalys.

Den svenska konsensuskulturen är emellertid stark. Att bryta den är inte lätt. Men någonstans måste vi börja innan vansinnet vinner.

Läs även:
Anna Dahlberg