Miljöpartiet var drivande i att ge runt niotusen afghanska män utan asylskäl möjlighet att stanna i landet. Om den ordning och reda som statsministern säger sig stå för de facto rådde, hade samtliga utvisats.

Socialdemokraterna var sannolikt inte sprudlande glada över den så kallade gymnasielagen. Den undergrävde nämligen Stefan Löfvens trovärdighet. Kanske antog de till och med att den skulle stoppas av en riksdagsmajoritet. Centerpartiet valde emellertid att agera stödhjul och vips var lagen verklighet.

I stället för utvisning fick afghanerna tillfälliga uppehållstillstånd. I stället för rättssäkerhet fick vi gymnasielagen. Lagen var problematisk från första stund. Lagstiftning brukar vara generell, men detta märkliga hafsverk riktade sig till en väldigt begränsad grupp på niotusen individer. Den drog en gräns vid ett visst datum och gav i praktiken skolan makten över elevernas möjlighet att stanna i Sverige.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, larmar om en kaotisk situation ute i kommunerna. Ordföranden Anders Knape anser att lagen är fullständigt kortsluten.

Lärare och studievägledare får frågor från de ensamkommande om vilka kurser de ska läsa för att öka chansen till förlängt uppehållstillstånd och kan inte svara. Därtill är lagen för otydlig. Många kommuner erbjuder heller inte kurser eller utbildningar som är godkända, vilket gör att den enskilde hamnar i ett hopplöst läge.

Regeringen har alltså lyckats med konststycket att å ena sidan undergräva rättssäkerheten för en enskild grupps skull och å den andra sätta denna grupp i en prekär och bitvis omöjlig situation. Lärare och studievägledare har pådyvlats ansvaret att hantera konsekvenserna för en vansinnig lagstiftning.

Det vore en sak om Miljöpartiet och alla andra som bidrog till att gymnasielagen blev verklighet faktiskt inte hade förstånd till bättre, att de inte kunde förutse konsekvenserna. Men nu medger Miljöpartiet att de redan på förhand insåg att lagen innehöll problem.

Som amen i kyrkan kommer nu MP:s nästa drag: amnesti för alla. Detta har Vänsterpartiet redan drivit och det skulle förvåna om inte även Centerpartiet kommer trycka på för att, så att säga, ”lösa situationen”. Allt prat om långsiktighet i migrationspolitiken till trots kan det mycket väl bli fråga om en ny undantagslösning.

Återstår att se om Socialdemokraterna går med på en sådan. Det finns inte så mycket att förlora för dem, trovärdigheten i migrationspolitiken kan väl knappast bli lägre i detta läge.

Centerpartiet ansåg att lagen var riktigt dålig men gav den sitt stöd ändå. Miljöpartiet var medvetna om de problem som lagen nu har skapat men ville få igenom den i alla fall.

Så agerar omogna och destruktiva krafter. Så agerar samhällsförstörare som borde hållas så långt borta från makten som möjligt.