Ett mord på ett barn är alltid onaturligt och aldrig möjligt att motivera. Vi känner till de tragiska fallen av familjemord, där en förälder tar livet av barnen och ofta även sig själv. I Sverige har vi emellertid även fått vänja oss vid något annat: gängrelaterade barnmord.

Alla frågar sig hur denna utveckling har kunnat ske. Det finns flera samverkande faktorer, men kopplingen till de senaste decenniernas asylrelaterade invandring är omöjlig att ignorera.

I en debatt med Sverigedemokraternas Mattias Karlsson i Almedalen hävdade justitieminister Morgan Johansson att det är fel att koppla samman kriminalitet och asylinvandring. Han exemplifierade detta på följande sätt:

Om jag tittar på de som kommit till Sverige de senaste åren, det har varit syrier och det har varit afghaner i stor utsträckning. Dem ser vi nästan inte alls på de svenska anstalterna. 

Det är förstås ett meningslöst påstående. Vi vet nämligen redan hur det ser ut historiskt. 90 procent av personer som kan knytas till mord och mordförsök med skjutvapen har minst en utrikesfödd förälder. Av närmare 200 gängmedlemmar i Stockholmsområdet var siffran nästan 95 procent när saken undersöktes av Expressen häromåret. (Expressen hade även ett skakande reportage från Östberga som jag rekommenderar alla att läsa).

I en studie om förortsgäng från 2012 konstaterades att 76 procent av gängmedlemmarna var första eller andra generations invandrare, ”med stor tonvikt på västra Asien och östra Europa”. Jag vet inte hur många fler studier eller konkreta siffror som behövs för att bilden ska bli tydlig: den gängkriminalitet som leder till flera hundra skjutningar per år och även tar livet av helt oskyldiga barn är importerad.

Gängkonflikter i Stockholmsområdet 2017.

Justitieminister Morgan Johansson satt i Studio Ett för att svara på programledarens frågor om vad regeringen gör för att stävja den fasansfulla utvecklingen. Det vi fick höra var det gamla vanliga: regeringen har skärpt straffen och har nu sitt heliga 34-punktsprogram som ska genomföras i sin helhet. Skjutningarna minskar visserligen inte, men regeringen gör rätt saker, var budskapet från ministern.

Programledaren ställde som väntat inga frågor om kopplingen mellan migration, integration och gängkriminalitet. Däremot bet hon sig fast vid ett påstående från krita-perioden, nämligen att forskningen inte ger stöd för att längre straff ”fungerar”.

Jag har gått hårt åt justitieministern tidigare och det finns ingen anledning att ändra på den saken. Morgan Johansson uttryckte sig nämligen så här i Studio Ett: ”Ingen kan väl vara så rutten att man vill skydda en gärningsman som dödat en 12-årig flicka?”

Ministerns utspel är djupt ovärdigt och därför väldigt väntat från just honom. Johansson föreställer sig att vittnen håller tyst för att de har ruttna värderingar när det i själva verket handlar om att de är livrädda. Den dagen ett vittne kan försäkra sig om att den åtalade med stor sannolikhet blir dömd och att straffet blir livstids fängelse på riktigt kan incitamenten att träda fram öka.

Det har sagts att mordet på 12-åringen förmodligen utfördes av den oorganiserade brottsligheten. Mer rättvisande vore att hävda att det utfördes av den morganiserade brottsligheten, den sorts kriminalitet som fått fria tyglar under Morgan Johanssons tid som justitieminister. 

Socialdemokraterna skryter gärna om hur mycket asylinvandringen har minskat sedan 2015. Jämförelsen med rekordåret gör att minskningen ser mer dramatisk ut än den egentligen är, och alla kan se att Sverige fortfarande har en mångdubbelt större asylinvandring än våra grannländer.

Grundproblemet är att politiken i allt väsentligt ligger fast. Den kravlösa så kallade integrationspolitiken, den tandlösa kriminalpolitiken och hela ”gärningsmän är också offer”– perspektivet har tillåtits dominera diskursen under alltför lång tid.

Det är hög tid att rikta strålkastaren mot dem som står för denna sorts kriminalitet – och deras ständigt frånvarande föräldrar.

Ni fick en fristad i Sverige, vare sig ni hade asylskäl eller ej. Ni fick boende och försörjning, era barn fick kostnadsfri skolgång och gratis fritidsaktiviteter. Nu löper era barn amok med automatvapen på våra gator och torg. Ni spottar på det land som tog emot er och lät er leva i frihet och trygghet.

Nu är det upp till resten av samhället att dra lärdomar av detta. Vi vet att regeringen inte har gjort det.

Läs även:
Mattias Lindberg