Moderaternas utspel i kriminalpolitiken duggar tätt. Alla förslag är månne inte särskilt genomtänkta eller verkningsfulla, men det hedrar dem att de försöker, antar jag.

Det förslag som fått mest uppmärksamhet är det som lades häromveckan. I ett tiopunktsprogram ingick förslaget att kunna utvisa personer som inte fällts för brott för att de, enligt polis, rör sig i gängkriminella kretsar och kan antas delta i kriminalitet. Så beskrevs i alla fall förslaget i medierna.

Justitieminister Morgan Johansson fnös åt idén, dömde ut den som rättsosäker och kallade Moderaterna ”övertända”. Att Advokatsamfundet hade liknande invändningar behöver kanske inte tilläggas.

Men vad föreslår M egentligen? Det blev lite tydligare när Ulf Kristersson i en debatt förklarade att förslaget bygger på redan existerande lagstiftning som exempelvis praktiserats mot de islamistimamer som enligt Säkerhetspolisen utgjorde ett säkerhetshot och således kunde tas i förvar inför utvisning utan att ha dömts för brott.

Lagen kallas lagen om särskild utlänningskontroll, LSU, och det Moderaterna föreslår handlar alltså om att utvidga användningsområdet för denna lag. Huruvida detta är rätt eller fel kan diskuteras, men debatten kom att handla om varför M vill utvisa personer som inte har begått brott.

Medierna svalde Socialdemokraternas spinn med hull och hår, och Morgan Johansson blev parodiskt nog något slags rättsstatens försvarare.

Ulf Kristersson gjorde en viktig poäng när han tilläts utveckla vad förslaget egentligen handlar om: det är ingen mänsklig rättighet att vistas i Sverige. En stat har naturligtvis rätt att skicka ut den som vistas inom landets gränser och inte sköter sig. Till och med diplomater utvisas emellanåt.

Jag har därför inga invändningar mot förslaget i sig. Det är bara bra att bli av med kriminella och personer som inte har för avsikt att arbeta och sköta sig här. Om vi kan utvisa dem i stället för hårt arbetande människor som i dag får utvisningsbeslut för för att de tagit ut för lite semester är mycket vunnet.

Däremot tror jag inte att Moderaternas förslag kommer få några större effekter på just gängkriminaliteten. Mitt intryck är att unga som är aktiva i dessa nätverk i hög grad är andra och till och med tredje generationens invandrare. De har vuxit upp här, har svenskt medborgarskap och träffas således inte av en förändring av LSU. Där krävs andra åtgärder, som förvisso också ingår i Moderaternas rad av förslag.

Att medierna sväljer regeringspartiets nidbild av ett oppositionspartis förslag nå vara en sak. Det är sällan som journalister orkar sätta sig in i politiska förslag, vrida och vända på dem och ställa intelligenta följdfrågor. Värre är den vitt spridda uppfattningen att alla har rätt att vistas i Sverige bara för att de vill vara här. Så är det naturligtvis inte.

Ju fler som är här och inte arbetar eller bidrar på något sätt om vi kan bli av med, desto bättre. Sverige har kommit att betraktas som ett smörgåsbord. Vårt öppna och generösa välfärdssystem, som bygger på den enskildes ärlighet, är öppet för plundring genom såväl assistansersättningar som olika bidrag.

Fler partier borde prata om vilka vi vill ha här i Sverige. Och vilka som borde sättas på ett flyg någon annanstans.