Det stora hoppet om att äntligen få stopp på pandemin som hållit världen i ett grepp i ett års tid är ett vaccin. Nu finns det flera godkända att välja bland. Att vaccinera hela befolkningar tar emellertid tid, och hårda prioriteringar måste göras.

Vilka ska vaccineras först och vilka måste vänta? Nu har Folkhälsomyndigheten gjort en prioritering som innebär en indelning i fyra faser. I fas 1 ska personer på särskilda boenden och med hemtjänst samt vårdpersonal prioriteras. I fas 2 är det dags för alla över 65, personer med LSS-insatser, personer med vissa sjukdomar och så vidare.

I fas 3 tillkommer personer i åldern 60-64 samt sjuka under 60. I denna tredje fas prioriteras emellertid även grupper som kan ha svårt att ta till sig rekommendationer. Till dessa räknar myndigheten bland annat illegala migranter, och om det skulle uppstå brist på vaccin (vilket är ett problem just nu) ska ålder och socioekonomi beaktas.

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer under 60.

Vad avser då Folkhälsomyndigheten med socioekonomi? Jo, enligt myndigheten har dödligheten varit generellt större bland lågutbildade och personer från Mellanöstern, Afrika och de övriga nordiska länderna varför dessa bör prioriteras.

Sverige väljer alltså att dels prioritera illegala migranter framför personer med rätt att vistas i landet, dels personer från bland annat Mellanöstern och Afrika framför etniska svenskar.

Som någorlunda välutbildad frisk svensk man under 40 befinner jag mig således absolut längst ned i rangordningen. Inte bara efter äldre och sjuka, vilket är rimligt när det handlar om att skydda dem som löper störst risk att bli svårt sjuka av viruset, utan till och med efter illegala migranter. Personer som inte ens har rätt att vistas i landet står före mig i kön.

Att uttrycka viss kritik mot detta öppnar naturligtvis upp för himlande ögon och påståenden om ”vit kränkt man”, men det är inte riktigt poängen här. De flesta av oss kommer att klara oss, även om vi sett en hel del vita svenska män i medelåldern duka under av covid-19.

Försvaret är förstås att Folkhälsomyndighetens fokus är att rädda liv och att de därmed måste prioritera riskgrupper, oaktat alla andra omständigheter. Kausaliteten är emellertid inte glasklar och vi kan notera att asylsökande, som ofta kommer från just MENA, inte avkrävs ett negativt covid-test vid inresa till Sverige.

Det går inte komma ifrån att det onekligen lämnar en bitter eftersmak att Sverige i en dödlig pandemi nedprioriterar sin egen befolkning framför personer utan uppehållstillstånd.

Ponera att covid-19 hade haft en mycket högre dödlighet och smittat betydligt snabbare. Likt, säg, ebola. I ett sådant läge hade nog de flesta som bortprioriteras i vaccinationsordningen tagit det fullt lika lugnt. Det skulle säga något om vilka som är önskvärda och inte i det svenska samhället. Illegala immigranter går före välutbildade och arbetande personer i medelåldern.

På något sätt kommer inte detta som en överraskning.