Vänstern knyter sina nävar och drömmer om att invandringsfrågan ska försvinna från dagordningen. Samtidigt står de för en politik som garanterar att så inte kommer att ske. Detta är bara en av många ironier i den svenska vänsterns förhållningssätt till migrations- och integrationspolitiken.

Under en tid har det från vänsterhåll hörts allt fränare kritik mot public service för att invandring och kriminalitet tar för stor plats i allt från nyhetsrapportering till partiledardebatter och program som Agenda. Det är en fascinerande kritik eftersom den ignorerar det faktum att public service, precis som andra medier, bevakar det som är aktuellt just nu.

Visst görs ett urval, och det urvalet visar ofta på vänstervridningen, men att SVT och SR rapporterar om gängkriminalitet och migration har helt enkelt att göra med att det är ämnen som engagerar, oroar och berör människor i deras vardag.

Aftonbladets oefterhärmlige Anders Lindberg är en av dem som återkommande ojat sig över att migrationspolitiken alltjämt är ett levande ämne i den politiska debatten. Krisen är ju över, menar han. Varför inte prata om annat?

Denna ”analys” av läget visar hur snett Lindberg, och många med honom på vänsterkanten, resonerar. De tror på fullt allvar att den så kallade flyktingkrisen var något tillfälligt som inträffade hösten 2015 och att regeringen genom att införa gränskontroller, tillfälliga uppehållstillstånd och en del annat fixade biffen. Det var lite stökigt i några månader, inte minst för kommunerna, men nu är allt bra.

Detta perspektiv är inte bara lite fel, det är en ren historieförfalskning. Lindberg et al har uppenbarligen ingen som helst koll på vilka effekter som migrationen haft på Sverige under de senaste dryga 20 åren.

Vårt land har delat ut uppehållstillstånd som om det var tuggummikulor från en godisautomat: under 2000-talet har Sverige vuxit med runt en miljon fler utrikes födda, som i dag utgör närmare en femtedel av befolkningen. Detta är sannolikt exempellöst i ett västerländskt välfärdsland, och få verkar förstå magnituden av konsekvenserna.

Ja, det kom många asylsökande under 2015, men det var endast en peak efter många års allt större asylinvandring och lättnader i regelverket. Sverige hade i praktiken en öppen gräns under Reinfeldts sista och Löfvens första år vid makten.

Konsekvenserna har nästan alltid diskuterats i ekonomiska termer, kanske för att de är enklast att mäta (men ändå ofta underskattas). Först på senare tid har vi sett fler lyfta andra relevanta aspekter.

Att kriminaliteten är en större politisk fråga i dag än vad många vänsterdebattörer skulle önska hänger nämligen ihop med migrationen: gängkriminaliteten har uppstått i invandrartäta förorter och sedan spritt sig.

Välfärdskriminaliteten har inte sällan med invandring att göra eftersom regelverket är naivt och utformat på ett sätt som är enkelt att utnyttja för den som invandrar. Begreppet ”brukarimport” säger en del om vilka problem vi har skaffat oss.

Svårigheterna för den svenska skolan har en lång historia av nedmontering av allt från studiedisciplin till lärarens auktoritet, men problemen har förvärrats något oerhört av anstormningen av nyanlända elever från Mellanöstern och Afrika. Hela Pisa-debaclet visar hur gärna regeringen vill gömma undan lågpresterande utrikes födda elever i skolan.

Andra frågor som vänstern älskar att prata om, som trångboddhet, barnfattigdom och låga pensioner, är också starkt kopplade till den stora migrationen till Sverige. Det är primärt bland utrikes födda som detta är ett bekymmer, samma sak gäller långtidsarbetslöshet och bidragsberoende.

Den enkla förklaringen till migrationspolitikens stora genomslag i debatten är att Sverige har fört en så aningslös och oansvarig migrationspolitik, och därtill adderat en kravlös och självhatande integrationspolitik, att det inte finns någon väg tillbaka till den tid som vänstersossar, centerpartister och andra drömmer om.

Det är deras egen politik som har gjort migrationspolitiken så viktig för människor. Det är deras egen ideologi som gjort invandring till en för Sverige så avgörande fråga.

Så sluta klaga, kära vänsterdebattörer. Det var ni som gjorde migrationsfrågan så här stor.

Anders Lindberg inser förmodligen inte att de flesta exempel han nämner har just med invandring att göra…