På kort tid har internationellt polissamarbete resulterat i omfattande tillslag mot grovt kriminella såväl i Sverige som i andra länder.

Gemensamt för dessa tillslag är att polismyndigheter runt om i världen genom hemlig dataavläsning har lyckats komma åt kriminellas intima kommunikation i krypterade appar och därigenom avslöja vilka brott de planerar. Gemensamt är också att dessa tillslag inte hade varit möjliga om hela världen haft svensk lagstiftning.

Trots detta har den svenska regeringen, med Mikael Damberg och Morgan Johansson i spetsen, inte varit sen att ta åt sig äran. ”Rekord för Damberg!” jublar Aftonbladet lydigt efter att 155 personer i Sverige frihetsberövats i insatsen.

Svensk polis sägs ha haft ”en ledande roll” i tillslagen. Nåja. Mer rättvisande är nog snarare att svensk kriminalitet haft en ledande roll. Nästan var fjärde som greps världen över togs i Sverige. Det säger onekligen en del om hur illa ansatt vårt land är.

Det stora Enchrochatavslöjandet har vi att tacka fransk polis för och den senaste framgången kan vi framför allt skicka blommor till FBI för.

Att polismyndigheter i olika länder samarbetar är både glädjande och högst nödvändigt. Brottsligheten är internationell och måste också bekämpas så.

Internationellt samarbete kan emellertid inte ersätta beredskap och god förmåga på hemmaplan. Med den systemhotande gängkriminalitet som fått fäste i Sverige under de senaste decennierna kunde man förvänta sig att en svensk regering tog i med hårdhandskarna.

Men nej. Det är uppenbart att regeringen mer än gärna låter andra länders brottsbekämpande myndigheter göra grovjobbet för att sedan skynda ut framför TV-kamerorna så fort dessa insatser leder till att kriminella i Sverige grips. Damberg kan tacka Danmark för att ett antal unga gängkriminella för en tid sedan fick långa fängelsestraff i stället för den korta ungdomsvård de hade tilldömts i Sverige.

I sin desperation att ställa bilden av verkligheten tillrätta inför nästa års val, försöker regeringen skylla den fruktansvärda utvecklingen på andra och samtidigt ta åt sig äran av sådant den över huvud taget inte har med att göra. Det är den socialdemokratiska skamlösheten i sitt esse.

Det är inte omöjligt att de stora tillslag mot den grova organiserade brottsligheten som gjorts under de senaste månaderna är precis den present som den svenska regeringen behöver för att sätta bilden av att Vändningen™ har kommit och att det är Löfvens fantastiska styre vi har att tacka för det. Väljare som inte kan skilja äpplen från päron lär tro på det.

I själva verket har Sverige utvecklats till en kriminalitetens stormakt. Nu belagt även i stora internationella tillslag.