Någon har uttryckt det ungefär så här: när stater går till fräna motangrepp mot all form av kritik, är det ett tecken på att de är på dekis.

Även om några av världens största och mäktigaste länder, som Kina, är väldigt lättkränkta, stämmer påståendet in också på länder vars styre har börjat inse att landet de leder inte längre är så framgångsrikt som det en gång var.

Att värna Sverigebilden, alltså hur Sverige uppfattas av andra, har hela tiden varit regeringens prioritet. I vår postmoderna och faktaresistenta tidsålder är det viktigare hur saker framstår än hur de egentligen är.

Därför talar regeringen alltid om sysselsättning, inte om självförsörjning, alltid om arbetskraftsutbud, aldrig om arbetslöshet. På så vis lyckas finansministern få EU:s fjärde högsta arbetslöshet att framstå som något positivt. Att detta är en lek med ord begriper nog de flesta.

Göran Persson dolde arbetslösheten genom det som då kallades förtidspensioneringar. Löfvenregimen gör det genom skattefinansierade bidragsanställningar, statistikdribbling och semantik.

Allt kokar i slutändan ned till en enda sak: att behålla makten. Inget annat parti är så skrupelfritt när det kommer till att säkra det egna maktinnehavet som Socialdemokraterna. Det visste redan Wilhelm Moberg.

När landets justitieminister på sin Twitter trummar in budskapet att demokratin är hotad om Socialdemokraterna tvingas lämna ifrån sig makten, säger det något om tillståndet både i Sverige och inom socialdemokratin.

Johansson exemplifierar detta hot med:

  • att M och KD fällde regeringen utan ett eget alternativ som kunde vinna riksdagens gillande och ignorerade därmed att det är varje oppositions uppgift i en hälsosam demokrati att försöka fälla en farligt inkompetent regering
  • att M och SD ändrat de kommunala reglerna för flaggning (och därmed ”stoppat” Prideflaggan)
  • att oppositionen inte vill grundlagsskydda public service
  • att SD likt alla andra partier har en kulturpolitik

Morgan Johansson sitter förstås och fabulerar. Han vet att svensk demokrati inte avgörs av kommunala regler för flaggning eller om huruvida partierna vill grundlagsskydda den skattefinansierade vänsterpropagandan i public service.

Den spelade upprördheten över detta är en medveten strategi från S och MP inför nästa års val. Väljarna ska övertygas om att helvetets portar kommer öppnas vid ett regimskifte.

Annars kan man faktiskt tro att dessa portar redan står vidöppna. Ty nu har ännu en gräns passerats sedan ett femårigt och ett sexårigt barn blivit skjutna.

Sveriges invånare betalar ett mycket högt pris för en rad historiska försyndelser just nu. Det är som om konsekvenserna av allt kommer tillbaka likt en bumerang: urspårad migrationspolitik, kravlös integrationspolitik, impotent kriminalpolitik och en låt gå-attityd som präglat såväl skolan som de omgivande samhället under decennier. Då går det så här. Precis så här.

Jag brukar inte tro människor om ont, inte ens politiker. Men givet samhällsutvecklingen och hur den sittande regimen agerar och prioriterar kan jag inte dra någon annan slutsats än att de regerande partierna faktiskt struntar i hur det går för Sverige. På riktigt.

Det finns ingen annan rimlig slutsats som kan förklara deras agerande. Om S verkligen brydde sig mer om Sverige än det egna maktinnehavet, skulle de kalla till samling i stället för att ägna sig åt partipolitiskt spel, de skulle vara konstruktiva och handlingskraftiga i stället för att brunsmeta motståndarna.

Men om Sverige går åt skogen drabbar det ju även dem själva eftersom de bor här? invänder kanske någon. Sverige kommer emellertid inte att implodera och bli ett nytt Libanon eller Haiti.

För dem med makt och pengar kommer det alltid vara möjligt att köpa sig trygghet, vilket garanterar en god framtid för alla ledande socialdemokrater. Inte minst de som är främst ansvariga för förfallet. Sådana uslingar som Morgan Johansson.

Makten är min! Bara min!