Nyheter Idag har haft en del scoop genom åren. Det senaste som fick genombrott även i medströmsmedierna var avslöjandet att den nya ministern Ida Karkiainen i sina sena tonår både heilat och umgåtts i extrema kretsar. Det var helt enkelt omöjligt för etablissemangsmedierna att ignorera.

Reaktionerna blev de förväntade. Och inte. Väntat var att det mediala och politiska etablissemanget skulle ifrågasätta källan. Oaktat sanningshalten i nyheten, förstås.

Mindre väntat var att massor av vänstertyckare skulle gå ut och offentligt och under eget namn ursäkta heilande. Den såg man inte riktigt komma. Till och med Henrik Arnstad, av alla olyckor, tweetade att det där med att heila på fester är något helt normalt. Inte är man nazist för det. Månne säger den slutsatsen något om Arnstad och dennes åsiktsfränders sällskap.

Nyheten om ministerns ungdomssynder fick DN-skribenten Hanne Kjöller att surna till, som hon så ofta gör. Hon kallar personerna på Nyheter Idag för ”fejkjournalister” och får förstås medhåll från sitt eget skrå, däribland från public serviceräven Tomas Ramberg som tycker att hon ”har poänger”.

Kjöllers text osar bitterhet och visar hur den gamla stammens journalister i den gamla tidens medier fortfarande inte kommit över att etablissemangsmediernas era av åsiktsmonopol är över. Det skapar en enorm frustration hos dem.

Folk behöver inte längre läsa DN och SvD eller titta på statstelevisionen för att få dagens sanning levererad. Faktum är den nya tidens åsiktspluralism och fria medieklimat har fått alltfler att se vilken redigerad bild av verkligheten som dessa medier har levererat i alla år. Styrd av ideologi, värdegrund, lathet och feghet.

Internet har omstöpt våra samhällen och inte minst revolutionerat åsiktsbildningen. Det finns ingen väg tillbaka till de gamla oligopolen där ett fåtal mediehus kunde styra all nyhetsförmedling. Det må reta gallfeber på sådana som Hanne Kjöller och andra etablissemangsjournalister, och i de gamla mediernas dödsryckningar kommer okvädningsord att spruta åt alla håll. Men även de vet att deras tid är förbi.

Vad gäller själva sakfrågan, Ida Karkiainens beteende som ung tjej, tycker inte heller jag att det bör ligga henne till last i dag många år senare. Men jag tycker att granskningen av politiska makthavare ska vara likvärdig och rättvis, och därför är Nyheter Idags avslöjande helt legitimt. Det är nämligen så här måttstocken ser ut, och inte en själ kan väl tro sig att sossar och fisliberaler på DN skulle ha försuttit tillfället att gotta livet ur sig om samma nyhet hade gällt en moderat, kristdemokrat eller sverigedemokrat.

Att upprätthålla dessa olika måttstockar för olika makthavare, beroende på partibok och ideologisk tillhörighet, kräver uppenbarligen så avancerade krumbukter att somliga till och med är villiga att trivialisera utsträckta högerarmar. Det är faktiskt fascinerande.

Allt detta vittnar såväl om denna skenheliga vänsters extremt tunn antirasistisk fernissa som om dess ständigt närvarande hyckleri i alla lägen.

Men självklart.

Not: Omslagsbildens upphovsman är okänd och får gärna ge sig till känna.