Spola tillbaka två år i tiden och försök minnas hur livet såg ut då. Mycket av det som har hänt sedan dess hade varit otänkbart att föreställa sig. Karantän. Nedstängningar av privat och offentlig verksamhet. Och en uppdelning av befolkningen i två kategorier som vaccinpasset i praktiken innebär.

Politikers hantering av pandemin är en påminnelse om hur undantagslagar och påstått tillfälliga åtgärder alltid riskerar att bli permanenta, och det är ännu en varningsflagg för hur politiken arbetar med ändamålsglidning när de söker få kontroversiella lagar eller regleringar på plats. Detta beteende vare sig började eller slutade med FRA-lagen.

Vi kan notera den lätthet med vilken många svenskar accepterar, ja välkomnar, restriktioner i sina liv och hur personer som vågar yttra kritik mot effektiviteten i åtgärderna utmålas som foliehattar eller bara själviska och allmänt bedrövliga människor. Jag har sett personer, inte minst på högerkanten, som fått något vått i blicken när de föreslagit nedstängningar av det svenska samhället och som betraktar kritiker som någon form av social pestsmitta.

Under lördagen hölls stora demonstrationer på flera håll i landet, där den tillståndsgivna i Stockholm uppges ha lockat runt 10 000 deltagare. Det var en uppmuntrande syn att se så pass många människor gå ut och visa sitt missnöje. Ja, extremister tog förstås tillfället i akt att haka på, men det förtar inte att demonstrationen var mot vaccinpass, inte mot vaccinationerna som sådana.

Vaccinpass är nämligen en problematisk åtgärd. Den delar upp befolkningen i godkänd och icke godkänd. När det ruckas på våra fri- och rättigheter och det sägs vara tillfälligt och för att bemöta en extrem situation, bör vi alltid tänka ett steg längre.

Varför bara vaccinpass för covid? Varför inte för andra sjukdomar och influensor? Om det nu handlar om att skydda sjukvården, vilket varit politikernas mantra sedan pandemin nådde Sverige. När idén om och systemet för ett vaccinpass har etablerats, vore det enkelt att ta nästa steg.

Acceptansen för ett utvidgat system med vaccin- eller friskhetspass hade sannolikt varit hög eftersom ett sådant pass för andra sjukdomar skulle kunna motiveras på exakt samma sätt som för covid-19. Och då har vi redan gjort det en gång, vilket skulle bli ett argument i sig.

Jag är således ytterst skeptisk, för att inte säga kritisk, till den utveckling som vaccinpassen riskerar att öppna för. Jag är glad för att det finns fler som ser riskerna med detta. Det handlar inte om egoism eller konspirationsteorier. Det handlar om en sund och skeptisk inställning till att ge staten ännu mer makt och en rädsla för var en sådan utveckling kan sluta.

Vi kan notera att inget riksdagsparti verkar ta hotet på allvar. Men det var det väl heller ingen som hade väntat sig.

Se även:
Australien går i auktoritär riktning och protester i Nederländerna mot ännu en nedstängning

”Är du säker på att tåget går till Montreal…?”