Ryssland samlar styrkor längs Ukrainas gräns i vad som just nu liknar en gigantisk kniptång. Ingen förutom Vladimir Putin vet om det kommer bli ett militärt angrepp, och i så fall i vilken omfattning. Amerikansk underrättelsetjänst anser att Putin kommer iscensätta ett ukrainskt angrepp på ryska soldater som förevändning för att ”slå tillbaka”.

Vad betyder allt detta för Sverige? Försvarsmakten har skickat några stridsvagnar till Gotland, regeringen säger sig vilja skicka signaler om att Sverige är berett att försvara sig självt. Jaha. Någon egentlig försvarsförmåga att tala om har vi inte, och det vet omvärlden lika väl som den svenska regeringen.

Ett militärt angrepp på Sverige är osannolikt. Däremot kan och lär vi drabbas av attacker mot vår digitala infrastruktur, vilket kan vara nog så illa. Men om nu olyckan faktiskt skulle vara framme och utländska styrkor samlas vid den svenska gränsen och eller kränker vårt territorium på andra sätt, hur skulle försvaret ens organiseras?

Hur skulle ett sojamjölksdrickande, genuscertifierat och feminiserat folk motiveras att ens lyfta ett vapen? Och för vad? Jag kan redan se statsminister Magdalena Andersson sammanbitet stå där och säga att vi ska försvara jämställdheten och jämlikheten, som om landet Sverige efter våra förfäders hårda slit har reducerats till blott en socialdemokratisk välfärdsmodell.

Den sammanhållning som krävs för att försvara ett land ser jag inte riktigt i vårt moderna Sverige. Det är möjligt att jag har fel, och vissa skulle lyfta fram folks solidariska agerande efter terrorattacken på Drottninggatan som ett exempel på folkets förmåga till samling. Men det är inte riktigt samma sak som att samla sig och gemensamt försvara landet mot ett utländskt hot.

Att sätta alla sina medelklassbekvämligheter på spel för ett högre syfte – hur många skulle med handen på hjärtat göra det och hur många skulle titta på vad landet har utvecklats till och fly fältet? Det får vi förhoppningsvis aldrig veta, men jag skulle gärna vilja se alla influencers i stridbar ålder ligga nedgrävda i full stridsmundering i 20 minusgrader.

Inte ens Försvarsmakten har stått emot samtidens vindar. I stället för att värna om sammanhållning har Försvarsmakten i sin reklam fallit i den identitetspolitiska tunnan och blivit en av många hbtq-influerade myndigheter som fokuserar på kön och könsidentitet i stället för sitt kärnuppdrag. Det är faktiskt inte Prideflaggan som Försvarsmakten ska försvara utan den svenska fanan och svenskt territorium.

I händelse av ett utländskt angrepp skulle svenska folket vara tvunget att skilja mellan landet Sverige, som ska försvaras, och den regim och den värdegrund som för närvarande styr. Det är inte alltid en helt enkel distinktion att göra.