I Dagens Nyheters intervjuer med partiledarna har intervjuobjekten ombetts teckna sin vision för Sverige om de skulle få styra ostört i 20 år. Något som Socialdemokraterna för övrigt fått göra tidigare.

Serien inleddes med Märta Stenevis famösa teckning av ”Mohammed och Niklas”, det rättrogna homosexuella paret som lever ett klimatsmart liv. Självfallet var det medvetet av Stenevi att välja just dessa namn, hur osannolik en sådan parrelation än ter sig.

Nyligen var det statsminister Magdalena Anderssons tur. Hennes teckning var inte lika avancerad. Hon valde att kort och gott rita en svensk flagga eftersom hon, som hon uttryckte det, ”älskar Sverige”.

Den socialdemokratiska populismen tog inte slut där. Magdalena Anderssons vision är nämligen att ”Sverige ska bli mer som Sverige”. Vad nu det kan tänkas betyda.

Så här skulle inte en socialdemokratisk statsminister ha uttryckt sig för bara tio år sedan. Det finns två händelser som kan liknas vid paradigmskiften i svensk politik och för modern socialdemokrati.

Den ena är Sverigedemokraternas riksdagsinträde 2010. Detta kullkastade hela den inövade spelplanen som såväl socialdemokrater som borgerliga förhållit sig till under flera decennier.

Moderaterna under Reinfeldt mötte den nya verkligheten genom att leka tvärtomleken. Oaktat vad SD tyckte i en fråga skulle M tycka tvärtom. Men för Socialdemokraterna, som blödde LO-medlemmar till SD, blev det närmast en existentiell fråga. De kunde inte logiskt få ihop att ett så kallat högerextremt parti kunde locka väljare ur LO-kollektivet. S beslöt att gå till frontalangrepp mot sina gamla trogna väljare, och sedan dess har tappet bara fortsatt.

Den andra är flyktingkrisen 2015. Först när det svenska asylmottagandet kollapsade och asylsökande bussades runt i landet i väntan på att Migrationsverket skulle hitta en ledig lokal att inhysa dem i, vaknade Socialdemokraterna. Bara några månader tidigare hade Löfven i egenskap av statsminister och värdegrundsposör stått på Medborgarplatsen och proklamerat att hans Europa inte bygger några murar. Hans parti hade vägrat att erkänna att det finns gränser för svenskt asylmottagande.

Sedan partiet insåg att det enda sättet att locka tillbaka sina gamla väljare är att låta som Sverigedemokraterna (och samtidigt framhärda sin så kallade Värdegrund), har S i princip stulit förslag som om de lämnats kvar i kopiatorn på SD-kansliet.

Socialdemokraterna anno 2022 låter helt annorlunda än det parti som Stefan Löfven ledde i valet 2014. Då var det fokus på arbetslösheten, skolan och välfärden (se själva i valmanifestet). Vad än Morgan Johansson vill påskina i sina lögnaktiga tweets brydde sig S föga om kriminalitet, migration och segregation då. Det var frågor som helt enkelt inte fanns på agendan.

De nya Socialdemokraterna under Magdalena Anderssons ledning drar sig inte för att stjäla förslag från oppositionen i allmänhet och SD i synnerhet och inför den samlade pressen paketera om dem som sina egna. Ibland endast någon månad senare.

Under Löfvens år åkte den svenska flaggan fram på kavajslaget, och statsministern bedyrade ofta och gärna hur mycket han älskar Sverige. Nu har det gått så långt att S till och med är berett att stjäla gamla deviser om att bevara Sverige svenskt. Det är fascinerande att se hur långt vissa politiker och partier är beredda att gå enbart för att behålla makten.

Socialdemokraterna är verkligen politikens kameleonter.