Mordförsöket och våldtäkten på en nioårig flicka i Skellefteå sänker ett mörker över Sverige. Ett nytt slags mörker som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. Det är det andra fallet med mordförsök på ett barn i just Skellefteå.

Brutalt våld mot barn är visserligen inget nytt. Vi minns alla Englafallet och lilla Bobby som torterades till döds (och vars banemän är ute i det fria sedan länge). Vi minns det oerhört brutala mordet på två små barn i Arboga, där mamman överlevde överfallet.

Det som är ganska unikt med det senaste fallet är att förövaren själv är minderårig. Hur pass minderårig han är vet vi inte. Det finns misstankar om att han är äldre än sina officiella 13 år varför han kommer att åldersutredas. Han kan därtill antas vara lågbegåvad eftersom han gått i särskola.

Nu är han inte bara misstänkt för mordförsök utan också våldtäkt. Detta är kort sagt en störd individ, och det borde rimligen ha funnits varningssignaler. Jag känner inte till pojkens historia, men det cirkulerar uppgifter om tidigare ofredanden, våld och överfall. Detta görs troligt genom att han är känd av polisen sedan tidigare.

Problemet här är pojkens låga ålder. Ty även om hans ålder skrivs upp till 15 eller kanske till och med 16 år medför detta inte att han kommer få ett straff som motsvarar allmänhetens syn på vad som krävs för att ge brottsoffret upprättelse. Vi har inga barnfängelser i Sverige och givet pojkens lågbegåvning finns det anledning att anta att påföljden blir därefter.

Saken utreds förstås just nu och utfallet är högst oklart i dagsläget. Att det finns en utbredd upprördhet i Skellefteå med omnejd är inte konstigt, men precis som i andra kontroversiella fall måste rättvisan få ha sin gång och inte utdömas på gator och torg av upprörda mobbar.

Ett bekymmer vi ofta återkommer till är gapet mellan allmänhetens rättsmedvetande och de påföljder som döms ut i svenska rättsinstanser. Men detta problem är egentligen ganska lätt åtgärdat. Vart fjärde år har svenska medborgare chansen att rösta för förändring.

Just nu finns det inte mycket som tyder på att Sveriges nästa justitieminister kommer vara något annat än socialdemokrat. Således status quo. Om folk röstar som de alltid har gjort, kommer saker och ting också förbli som de har varit.

De Skellefteåbor som upprörs över det förfärliga som drabbat en oskyldig nioårig flicka bör tänka över hur de röstar i september. Det förutsätter dock att de är förmögna att göra kopplingen mellan sin röst och samhällsutvecklingen. Annars kan de gott sluta upp med att vara upprörda.