Det normala på svensk arbetsmarknad är att en person som sägs upp har tre månaders uppsägningstid. Vi har a-kassa som en omställningsförsäkring mellan arbeten, och inom privat sektor är det inte ovanligt med olika sorters förmånliga avtal som ger extra klirr i kassan vid avsked. Beroende på vilken position den anställde haft.

Politikerna befinner sig i en annan verklighet. Före detta statsråd kan plocka ut ansenliga belopp trots att de antingen fortsatt i offentlig tjänst eller fått andra välbetalda toppjobb. Denna så kallade ”omställningsersättning” var ursprungligen tänkt att fungera som ett slags brygga till en annan försörjning för tidigare statsråd – inte som en extra inkomst för politiker som redan har en hög inkomst.

I dag vet vi att detta system i bästa fall är en dålig ursäkt för att berika redan välbeställda människor. Politikeradeln. Det finns nog få andra grupper i samhället som likt toppolitiker har haft så goda möjligheter att skapa kontaktnät för en framtida karriär efter den politiska gärningen.

Enligt SVT:s granskning har Miljöpartiets språkrör Per Bolund plockat ut över 700 000 kr i ersättning. Hans ursäkt? Det är så man gör. Det är så reglerna ser ut. Bolunds tidigare ministerkollegor Amanda Lind plockar ut 1,4 miljoner och Åsa Lindhagen (numera borgarråd i Stockholms stad) lika mycket. Detta är alltså företrädare för ett parti som ständigt pratar om behovet av att minska klyftorna i samhället. Maken till hyckleri får man leta efter.

Detta inget unikt för Sverige. Men det betyder inte att systemet med generösa ersättningar bör upprätthållas. Här finns tvärtom goda skäl att dra i handbromsen. Det finns över huvud taget ingen anledning till varför exministrar ska kunna kvittera ut så generösa ersättningar efter sitt uppdrag.

Det tidigare språkröret Gustav Fridolin hade i alla fall moral nog att avstå. Han tog i stället jobb som lärare, vilket hedrar honom. Detta, att en före detta toppolitiker tar ett vanligt jobb, är så ovanligt att det skapar rubriker.

Så här ser den beryktade Värdegrunden ut i praktiken.