Tecknen på att det ryska anfallskriget mot Ukraina kommer att fortsätta i flera år framöver blir allt fler. För detta talar framför allt beslutsamheten på båda sidor. Det vi nu bevittnar i Ukraina är således ett fullskaligt krig som inte verkar vara i närheten av att ta slut. När vapnen väl tystnar lär vi få en frusen konflikt, knappast ett hållbart fredsavtal.

Den ukrainska motoffensiven har nu pågått i ungefär en månad, exklusive lång tid av förbekämpning. Men än är den inte fullskalig. Ukrainarna verkar fortfarande vara i ett skede där de känner sig fram med begränsade framstötar. Efter att ha gått rakt in i en vägg övergick ukrainarna till att peta på fienden för att se var eventuella svaga punkter framträder. Samtidigt angriper de telekrigsystem, artillerisystem, knutpunkter, ammunitionslager, bränsledepåer och annat i de bakre linjerna. Detta kan tänkas pågå länge än.

Somliga med ryska ögon har velat tolka detta som att den ukrainska offensiven har misslyckats eller kört fast. Så är inte nödvändigtvis fallet. Men att den inte gått som planerat är ganska uppenbart. Det är en monumental uppgift för den ukrainska armén att tränga igenom väl förberedda ryska försvarslinjer, i synnerhet när de inte behärskar luftrummet. Detta leder till stora ukrainska förluster och små framgångar på slagfältet. Kanske var det så att ukrainarna kände pressen från Väst att sätta igång offensiven.

Det är lätt att tänka att om Ukraina bara hade fått allt de pekat på när Zelenskyj begärde det under krigets första veckor, hade situationen sett annorlunda ut. Då hade motoffensiven kunnat börja tidigare och sannolikt haft större effekt. Traditionellt ska anfall ske först när den anfallande parten kontrollerar luftrummet. Men Ukraina hade aldrig detta val. De var tvungna att anfalla med det de hade. I realiteten har det emellertid resulterat i ytterst blygsamma framgångar.

Allt pekar således mot ett långt krig. Grundförutsättningarna tillåter just nu inget annat scenario. Ukrainarna kommer inte ge upp i närtid. Minns bilderna av hur vanligt folk, gammal som ung, vid den fullskaliga invasionens början satt och tillverkade såväl molotov cocktails som stridsvagnshinder i Kyiv, allt för att försöka hindra fiendens framfart.

Motståndet finns där, och det går att förstå varför. När armén hittar tortyrcentraler på befriad mark stärks bara motståndsviljan ytterligare. Ur ett ryskt perspektiv är det således minst sagt kontraproduktivt att bete sig som svin mot civila och tillfångatagna.

I händelse av att det militära stödet från Väst upphör skulle Ukraina enligt den ukrainska försvarsministern välja ett lågintensivt motstånd. Tänk gerillakrigföring, småskaliga anfall och partisanangrepp mot ockupationsmakten. Nu verkar det inte troligt. Ukraina står närmare Nato i dag än när Vladimir Putin fattade beslutet att invadera, och regeringen har kommit överens med Rheinmetall om att bygga en stridsvagnsfabrik i västra Ukraina.

Det är inte osannolikt att det amerikanska stödet kommer avta, i synnerhet om det blir vaktbyte i Vita huset. Men lyckligtvis för Ukraina får de stöd från fler länder och ju mer landet integreras med Nato rent militärt, desto svårare för Donald Trump att dra undan mattan fullständigt.

Däremot är frågan hur mycket mer av sitt territorium som Ukraina kan återta. Ukraina förefaller anfalla på tre fronter samtidigt men har endast återtagit åtta av närmare hundra kilometer på den södra fronten till, som det verkar, svåra förluster. Ryssarna har anpassat sin taktik och skyddar sig bakom välbyggda befästningar.

Inte heller en stor militärmakt som Ryssland har oändligt med resurser, vilket användningen av riktigt gamla stridsvagnar visar. Däremot måste vi komma ihåg att detta alltjämt är Davids kamp mot Goliat. Det var lätt att bländas av ukrainarnas initiala framgångar. Inte bara den heroiska kampen om Mariupol utan hur de drev ut ryssarna från Kyiv, återtog Kharkiv och sedan också Kherson. Lägg därtill den ryska taffligheten. Men faktum kvarstår att ryssarna är jätten i denna kamp.

Detta krig är en tragedi för både Ryssland och Ukraina. Men mest för Ukraina vars befolkning dagligen är offer för Putins imperieambitioner. Jag håller inte med John Mearsheimer i mycket om konflikten i Ukraina, i synnerhet inte om orsakerna till den. Jag anser att han är extremt ensidig. Men jag tror att han har rätt i att Rysslands mål just nu är att hålla det de kan tills ukrainarna stångat sig blodiga. Därefter lär de försöka ta hela kusten fram till Odessa med målet att sätta en dolk i den ukrainska ekonomin.

Resultatet blir ett Ukraina som fortsätter lida ekonomiskt och en frusen konflikt, inte ett hållbart fredsavtal.