Försvarsmakten har låtit tillverka en prideflagga i pansarstål inför årets Pridevecka med budskapet ”en vilja av stål”. Minsann. Det där med vilja är lite som med manlighet och kvinnlighet. Den som är en riktig kvinna eller en riktig man behöver inte tala om det för alla, och i synnerhet inte skapa en symbol för att hamra in budskapet om hur ”riktiga” de är.

I dessa tider gäller det dock att stå ut, att nå genom mediebruset, även för en nedmonterad försvarsmakt. Precis som på Almedalen vill alla synas och höras under Prideveckan, och alla vill posera med sina fina värderingar i ett slags tävlan om vem som är finast och mest genuin i sin trohet till den nya statsreligionen.

Försvarsmaktens marknadschef Johan Landeström förklarar:

Vi tycker att flaggan, tillverkad av pansar – ett tåligt och skyddande material – förmedlar ett starkt budskap inte bara till hbtqi-communityt utan till alla i Sverige om var Försvarsmakten står när odemokratiska vindar sveper över världen. Vårt uppdrag är att försvara allas lika rättigheter, och det vill vi förmedla inte minst under Pride.

Varför behöver det så kallade hbtqi-communityt ett starkt budskap från landets försvarsmakt? Detta påminner om den tidigare kampanjen ”We don’t always march straight” med svenska soldater ansiktsmålade med regnbågsflaggan. Och nej. Försvarsmaktens är ingen rättighetsorganisation som ska fjanta runt på seminarier utan en väldigt konkret militär försvarsorganisation.

Varför känner Försvarsmakten ett behov av att profilera sig i dessa frågor? Förmodligen handlar det om att ledande personer i organisationen själva brinner för dem och vill driva verksamheten i en viss ideologisk riktning. Så ser det nämligen ut i både företag och offentliga verksamheter runt om i landet, och varför skulle en myndighet vara ett undantag.

Försvarsmakten skulle i likhet med många andra myndigheter göra gott i tänka igenom vad den sysslar med. Dess uppdrag är inte att försvara Prideflaggan eller en specifik värdegrund, det är inte att sända starka budskap till någon annan än makter fientliga mot Sverige, ej heller att uttala sig om sexuella läggningar över huvud taget.

Försvarsmakten ska endast försvara den svenska fanan och Sveriges gränser. Det inkluderar försvar av alla, oavsett etnicitet, religiös uppfattning eller sexuell läggning. Punkt.Så ser uppdraget ut, och då kan myndigheten spola ned alla jämställdhetsplaner och hbtq-utbildningar i närmaste personaltoalett ty de har inte med saken att göra.

Prideflaggan representerar inte alla svenskar, och faktum är att långt ifrån alla hbtq-personer känner sig representerade av dess delvis vänsterextrema ideologi. Endast rätt bögar, rätt flator och de ideologiskt skolade (samt alla som inte vågar yttra en avvikande mening) är i dag välkomna i Pride. Pride har, tyvärr, blivit en extrem och exkluderande rörelse.

Den svenska fanan representerar Sverige, det land som Försvarsmakten ska försvara. Om dess ledning inte förstår detta kan de söka sig till en annan myndighet i stället. Förslagsvis Jämställdhetsmyndigheten (innan regeringen lägger ned den).