Det finns ett ljus vid horisonten. Inte bara återvänder ljuset i rent faktisk mening utanför våra fönster – det syns också en ljusning i ekonomin. Inflationen har tryckts ned och närmar sig nu riksbankens tvåprocentsmål. Vi kan därför se fram emot ett antal räntesänkningar under året, sannolikt med start i maj. Detta är inte bara goda nyheter för alla bolåntagare i landet utan också för Ulf Kristersson.

Regeringen har dragits med usla opinionssiffror nästan ända sedan den tillträdde. Moderaterna har legat lågt, Kristdemokraterna och Liberalerna stadigt under spärren. Det ligger mycket psykologi bakom detta. En ny regering kan inte förväntas lösa alla ackumulerade problem i en handvändning, ändå är det som om väljarna förväntar sig detta då det förefaller vanligt att en nytillträdd regering ofta tappar i opinionen under första halvan av mandatperioden.

I Tidöregeringens fall finns dock förklaringar. Det besinningslösa gängvåldet har fortsatt samtidigt levnadsomkostnaderna har nått rekordnivåer och arbetslösheten börjat stiga. Det är inte så konstigt om det känns lite motigt för herr och fru Väljare. Inflationsbekämpningen var tuff men nödvändig, och nu ser vi resultatet. En stram ekonomisk politik och höga räntor har pressat ned inflationstrycket. Nu lättar det. Vi ska inte dansa kring påskägget riktigt än, det kan komma bakslag. Men det ser bra ut.

Detta är således goda nyheter för den av vänsterns demagoger redan uträknade Ulf Kristersson. Nu anser alltfler svenskar att regeringen gör ett bra jobb. Enligt Indikators mätning för Ekots räkning svarar 48 procent ja på frågan om regeringen gör ett ganska eller mycket bra jobb, vilket är en ökning med sju procentenheter jämfört med månaden före.

Den som intresserar sig för opinionsmätningar när det är tre år kvar till nästa ordinarie riksdagsval går alltid händelserna i förväg. Så mycket kan hända och brukar också hända under en mandatperiod. Det är därför val avgörs vid valurnan, inte av ett opinionsinstituts veckomätning. Men det är roligt för partifolket att stirra på mätningar som visar att den egna ledaren drar ifrån och att det går dåligt för motståndaren. Som om det spelade någon som helst roll för valutgången tre år senare.

En viktig faktor för att bli återvald kommer självfallet att vara ekonomin. Här finns det nu goda tecken i skyn som tyder på en vändning i konjunkturen 2025, vilket skulle kunna ge en rejäl skjuts i folks plånböcker i god tid innan valet.

En fråga som är betydligt svårare att styra över är gängkriminaliteten. Här har regeringen sjösatt och är på väg att sjösätta en rad förändringar. Men det finns som ofta upprepats ingen quick fix på problemet, så kriminaliteten kommer förbli en stor fråga under lång tid framöver. Det dödliga våldet i Sverige ökade under 2023.

Samtidigt har migrationspolitiken börjat dala bland väljarnas viktigaste frågor, vilket är ett tecken på att det faktiskt har hänt en del på området. Asyltrycket mot Sverige är nu försumbart jämfört med hur det sett ut under i princip hela 2000-talet. Men det går inte att räkna in segern här eftersom ett regeringsskifte, ett partiledarbyte eller annat kan omkullkasta alltsammans och leda till ännu en gir fast i motsatt riktning.

Om inget utöver det vanliga inträffar innan dess kommer valet 2026 bli ungefär som vanligt: det kommer handla om att se till att de små partierna som är nödvändiga för regeringsbildningen inte faller ur riksdagen.

Mitt tips? Att Ulf Kristersson sitter kvar.