Jag har alltid stått för det jag skriver online. Oavsett vad det handlat om. Men det finns många som av olika orsaker vill vara anonyma. Denna blogg kommenteras huvudsakligen av anonyma, och det behöver inte betyda att kommentarerna är mindre genomtänkta.

Att tillåta anonyma kommentarer innebär förstås också att det inkommer en del skräp och övertramp. Jag kan därför förstå att många sajter har styrt upp kommentarsfunktionen. Däremot tror jag fortsatt på rätten att vara anonym.

Expressen är av en annan åsikt. Den har med hjälp av Researchgruppen avanonymiserat nättroll och sökt upp dem personligen i deras hem för att ställa dem till svars. Enligt DN ”hjälper” Reasearchgruppen näthatare att komma ut ur garderoben. Det är ju ett… intressant synsätt.

Jag menar att vi måste se detta ur ett bredare perspektiv. Många samtal hade aldrig kommit till stånd om inte anonymiteten tillåtits. Exempel finns på Flashback men också på bloggar. Det kan vara sexarbetare som skulle bli socialt utfrusna om anhöriga och grannar visste vad de försörjde sig på. På en anonym blogg kan de göra sina röster hörda och ge ett viktigt bidrag till debatten. Det kan också vara personer som har information att dela med sig om övergrepp eller brister på sin arbetsplats.

I Sverige finns det en mängd frågor som leder till sociala sanktioner av olika slag. Det handlar om från normen avvikande åsikter om narkotikapolitik, sexhandel och invandring (läs min bloggpost om konsensussamhället här). Det är fullt förståeligt att vissa inte vill ta risken det innebär att sätta sitt namn på åsikter i dessa ämnen.

Ett samhälle där anonymiteten är ett minne blott riskerar att bli ett mindre pluralistiskt samhälle där obekväma åsikter, annorlunda levnadssätt och läggningar trycks ned och bestraffas socialt. Folkvalda, som själva valt att vara offentliga personer, är en helt annan femma. Men vanliga medborgare måste ha rätten att säga dumheter och strunt utan att få en mikrofon upptryckt i nunan.

Se även:
Piratpartiets Anna Troberg försvarar rätten att vara anonym i SVT.