Senast det begav sig var i december. Då anlände resultatet från Pisas undersökning som visade att Sverige är det OECD-land som rasar snabbast beträffande kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse.

Årtal av varningssignaler från lärare i både grundskolan och i högre utbildning sammanfattades nu i konkreta siffror. Politikerna fick hicka. Ett nytt dråpslag signerat Pisa damp ned i dag.

Till den svenska skolans försvar har hävdats att svenska elever är bättre än japanska på kreativt tänkande. Japanerna sitter nämligen bara och lär sig saker utantill och är sämre på att tänka kreativt och lösa problem, har det sagts.

Detta motsägs i den senaste Pisa-undersökningen. Sverige är då inte bara långt efter länder som Japan, Sydkorea och Singapore utan är också sämst i Norden. I vanlig ordning placerar sig Finland bra.

Anmärkningsvärt är att svenska elever denna gång visade sig vara sämre än andra just på att lösa problem. Detta trots att dessa förmågor betonats i svenska läroplaner under lång tid. Skolverket har inga svar men menar att en delförklaring till de dåliga resultaten kan vara elevernas attityder.

Nästan var fjärde svensk elev räknas som lågpresterande. Det är katastrofalt uselt. Men inte helt oväntat. Under väldigt lång tid har svensk skola präglats av ett likhetstänkande. ”Vi ska inte ha elitskolor”, har vänsterpolitiker propagerat. Samtidigt som politiker turats om att byta betygssystem och skapa nya skol- och lärarplaner har begrepp som pedagogik och innovation hamnat helt i skuggan. Under Alliansens åtta år har allt handlat om mer kontroll.

Oppositionen skyller allt på regeringen. Skolminister Björklund kan inte annat säga än att det är sossarnas flumskola som ligger bakom dagens pinsamma resultat, och att vändningen kommer. Snart. Få tror honom.

Jag tycker synd om lärarna. De har ett smutsigt spel att bevittna i den kommande valrörelsen. Socialdemokraterna och Alliansen delar ansvaret för den svenska skolans förfall.

Tidigare bloggat:
När curlingföräldrarna tog över skolan
Dags att vända Atlantångaren nu