Det är supervalår. Ett utmärkt tillfälle för politisk fördjupning och ideologiska samtal över köns-, ålders- och etniska gränser. Kan man tro.

Men public service har en annan inställning. Den skattefinansierade radion och televisionen utgår nämligen från att det här med politik är så komplicerat att det måste förenklas för att vi svagsinta väljare ska förstå.

Så vi får radiosatsningar som Inte ett skit. 30-sekundersklipp där någon säger sig inte förstå ett skit med en uppmaning till lyssnaren att själv förklara vad partiledaren just har sagt. Vilket rimligen ingen kan tycka var särskilt komplicerat. Om poängen var att visa hur komplicerad och svårbegriplig politik kan vara, valdes väldigt dåliga exempel.

Inte mycket bättre blir det om du slår på SVT. Där härjar just nu komikern Anders Jansson, känd från HippHipp. Inför programserien Anders tar parti förklarade han: ”Jag kan inte ett skit om politik” (där han har tydligen gott sällskap av Kjell Bergqvist). Det är en ganska dålig förutsättning för att göra ett bra program om just politik, kan tyckas.

SR och SVT bidrar därmed till infatiliseringen av det politiska samtalet. De kunde ha valt att informera och erbjuda fördjupning. Det kunde ha blivit bra, rent av.

Ja, vissa i alla fall.