Så har Kjell Bergqvist låtit sig lånas till Feministiskt initiativ inför valet. Ett märkligt val, kan tyckas, eftersom han tillhör just den grupp som föraktas och hånas av Fi:s anhängare.

Bergqvist är både man, vit, privilegierad och har nått övre medelåldern. Allt som är fel, med andra ord.

Att Bergqvist propagerar för Fi får väl betraktas som ett tecken på okunskap. Han har sannolikt inte läst partiprogrammet. Han vet troligen inte att partiet vill ”omskola män”, nedmontera försvaret, chockbeskatta svenska folket och i praktiken förvandla hela Sverige till en stor feministisk kursgård.

Ty Fi vill ju att de feministiska värderingarna ska ”genomsyra hela samhället”. På alla nivåer. Det betyder att allt från syokonsulenter till brandmän och domare ska genomgå genusutbildningar. Raka led i feminismens namn.

Att rösta på Fi är inte att tänka själv. Det är att inte tänka alls. Den okunnighet Kjell Bergqvist uppvisar genom att medverka i denna film är faktiskt lite tragisk.