Rättsmedicinalverket, RMV, fick i uppdrag att utföra åldersbedömningar av 4 200 ensamkommande. Nu när verket betat av 581 ärenden lämnas en första avstämning.

Det visar sig att 442 stycken av de testade, eller 76 procent,  bedöms vara över 18 år gamla. Att de flesta ensamkommande är äldre än de uppgett måste vara Sveriges sämst bevarade hemlighet. Personal på boenden för ensamkommande har vittnat om detta i flera år. Handläggare på Migrationsverket och socialsekreterare likaså.

Fenomenet med vuxna som utger sig för att vara barn för att få asyl har gett upphov till nedsättande tillmälen som ”skäggbarn”, ett begrepp jag själv undviker men som beskriver den frustration som många känner.

Ty samtidigt som personal som arbetar direkt med de ensamkommande med egna ögon kunnat se att barnen i många fall är betydligt äldre, och i vissa fall faktiskt gjort något så absurt som att ordna särskilda boenden för ”vuxna barn” så att de inte blandas med de facto minderåriga, har det från politiskt håll varit tabu att hävda något dylikt.

Många har således spelat med i charaden. Det har blivit ”Kejsarens nya kläder” av det hela. Och miljarderna har rullat iväg. Minderåriga kostar betydligt mer än vuxna och har större rättigheter.

Den mest tragiska konsekvensen av att vuxna män delat boende med unga killar är ett mord på en anställd och en våldtäkt på en pojke, brott begångna av personer som i efterhand visat sig vara vuxna. Dessa händelser vill jag hävda att makthavarna bär ett direkt ansvar för.

Den 1 juli sänks kommunersättningen för gruppen ensamkommande. Kommuner behöver nu trolla fram prisvärda boenden åt väldigt många personer. Att i detta läge få veta att tre av fyra ensamkommande har ljugit om sin ålder gör inte uppgiften ett dugg lättare ur moraliskt hänseende. Ty nu ställs grupp mot grupp ute i kommunerna.

RMV:s fakta på bordet kommer förstås inte tysta asylaktivisterna. De kommer fortsätta att hävda att kejsaren inte alls är naken. Att åldersbedömningarna är alldeles för rättsosäkra. Och kräva amnesti. Men för den bredare allmänheten är RMV:s uppgifter en bekräftelse på något som många anat eller vetat hela tiden.

Det är dags att sluta spela charader och att äntligen börja se verkligheten för vad den är. Svensk migrationspolitik har skapat incitament för ensamkommande att ljuga om sin ålder. För detta bär i första hand politikerna ett ansvar. Det vore klädsamt om de kunde ta det nu.

Tidigare bloggat:
Haveri om ensamkommande