Turkiet tittar rakt ned i avgrunden

Turkiet tittar rakt ned i avgrunden

Jag tror inte att Recep Tayyip Erdogan (eller Odågan som jag föredrar att kalla honom) iscensatte kuppförsöket mot sig själv. Även om inget kan uteslutas. Men det är inget snack om att han nu ser till att tjäna maximalt på den. Undantagslagar har införts i Turkiet....
Åsiktsmonopolet är brutet

Åsiktsmonopolet är brutet

De är vana vid att ha ett enormt inflytande över människors nyhetskonsumtion. I över 100 år har dagstidningar varit människors främsta källa till informationsinhämtning. Mediehusen växte sig starka och mäktiga. Chefredaktörer avgjorde vad som fick tryckas,...