Åsiktsmonopolet är brutet

Åsiktsmonopolet är brutet

De är vana vid att ha ett enormt inflytande över människors nyhetskonsumtion. I över 100 år har dagstidningar varit människors främsta källa till informationsinhämtning. Mediehusen växte sig starka och mäktiga. Chefredaktörer avgjorde vad som fick tryckas,...