Var det detta Sverige ni ville ha?

Var det detta Sverige ni ville ha?

Fundera över vad du vill uppnå. Klura ut hur du ska nå dit och lägg konkreta förslag. Gör en konsekvensanalys av förslagen. Leder de till det du vill uppnå? Om ja, kör. Om inte, tänk om. Mycket mer komplicerat än så borde det inte behöva vara för en politiker. Men när...
Folkvandringens tid

Folkvandringens tid

Det pågår förhandlingar om EU:s asylpolitik. Under en tid har vissa länder drivit på för att få till stånd ett permanent omfördelningssystem. Enligt Vänsterpartiets Malin Björk, som ansvarar för förhandlingarna, finns även förslag på att förmå EU:s medlemsländer att...