Sverigedemokraternas valframgångar har fört något gott med sig. Nu diskuterar vi asyl- och integrationspolitik igen.

Det finns fortfarande väldigt många som inte vill att frågorna ska komma upp på bordet, och ännu fler som säger sig se de ”migrationspolitiska utmaningarna” men inte har några idéer om hur de ska bemötas. Men jag tycker mig se en allt större medvetenhet om det ohållbara i den politik som förs.

Av rädsla för att SD får över 20 procent i nästa val tvingas politiker, ledarskribenter och krönikörer fram i debatten. Det är en hälsosam och helt nödvändig debatt som nu dragit igång på allvar och som lär fortsätta.

Lite överraskande hävdar två moderata partiföreträdare att Sverige bör avskaffa integrationspolitiken:

Integrationspolitik är i sig själv segregerande. Den bästa vägen in i det svenska samhället är inte någon specialdesignad politik för människor från andra länder. Integrationspolitiken bör därför skrotas till förmån för en förstärkt arbetslinje.

Jag reagerade på deras resonemang – det är nämligen närmast identiskt med det som Sverigedemokraterna för i frågan (exempelvis i denna debatt mellan Björn Söder och Erik Ullenhag). Ingen diskriminering på arbetsmarknaden. Lika villkor för alla, oavsett härkomst. Människor ska försörja sig själva, inte slussas runt i olika bidragsanställningar och sysselsättningsåtgärder.

Detta är en sund och egentligen helt självklar hållning för en liberal eller konservativ. Men för bara några veckor sedan var det en ståndpunkt som kritiserades för att gå SD:s ärenden. Annie Lööf sade i slutdebatten att Sverige ska ”ta hand om” alla som kommer till Sverige. Morgan Johansson har upprepat detta i egenskap av ny migrationsminister. Inte ett ord om att målet måste vara att vuxna människor tar hand om sig själva.

I regeringsställning såg vi inga tecken på en kursändring från Moderaterna. Alliansen föredrog nystarts- och instegsjobb i stället för att avreglera arbetsmarknaden och ge den enskilde ett större ansvar för sin situation. Moderaterna var bromsklossen när andra partier ville vara mer offensiva. Etableringsersättningen passiviserar i praktiken flyktingar i två års tid. Moderaterna har således aktivt bidragit till att bygga ett system som stänger inne människor.

Detta handlar i grunden om människosyn. Om man ser på flyktingar som stackare som måste tas hand om, inte starka individer som vill få en chans att börja om på en annan plats, bidra och bli herre i sitt eget liv, kommer det givetvis avspeglas i den politik som förs.

Vi har facit nu.

Tidigare bloggat:
Flyktingar i arbete
Att ställa krav är nödvändigt och viktigt

Läs även:
Sanna Rayman, Fnordspotting