Lika väntat som att Centerpartiets tweet om att det söker en junior pressekreterare med ”annan etnisk bakgrund än svensk” skulle mötas av kritik, lika förutsägbart var det att vissa inom den så kallade borgerligheten skulle försvara tilltaget.

På sociala medier har jag sett personer inom borgerligheten (ibland oklart varför de definierar sig så) säga att de inte förstår upprördheten eller att de applåderar Centerns försök att ”bredda sig”. I dag är det DN:s Hanne Kjöller som rycker ut till försvar för den centerpartistiska identitetspolitiken.

Kjöller kallar en av kritikerna, Markus Uvell, för ”individfundamentalist”. Jag vet inte riktigt vad det ska betyda (är han månne något så sataniskt som nyliberal?), men det hon vill är sannolikt att förminska hans kritik genom att peka på att den är ”fundamentalistisk”. Därmed behöver hon inte bemöta den i sak.

Enligt Kjöller visar Centerpartiet ”en ambition att på frivillig väg öka mångfalden”. Jag har sett samma försvar i sociala medier. Men jag förstår inte riktigt vad de menar. C har väl aldrig uteslutit någon i sina rekryteringsprocesser? Bondeförbundets politik är om än en del av partiets historia en tämligen avlägsen sådan.

Menar Kjöller att om det inte uttryckligen står i en rekryteringsannons att det som söks är människor med ”annan etnisk bakgrund än svensk” så känner sig alla andra än etniska svenskar exkluderade? En neutral annons kan väl inte vara exkluderande för någon? Den är ju raka motsatsen. Hon problematiserar heller inte hur hon och andra skulle reagera på om det i annonsen efterfrågades medarbetare med ”annan religiös tillhörighet än muslimsk” eller ”annan etnisk tillhörighet än arabisk”. Då hade det genast stämplats som islamofobi.

Centerpartiet förtjänar bättre än den kritik partiet fått, tycker Kjöller. Hon har fel. Partiet förtjänar kritik för att ha hoppat i den galna identitetspolitiska tunnan och för att det bidrar till att normalisera ett tänkande där hudfärg och etnisk bakgrund är relevant när du söker jobb. Var det inte just detta vi vill komma bort från? Något vi ville bekämpa?

Centerns agerande kommer att öka intoleransen i samhället. Inte minska den. Det finns över huvud taget inget liberalt i partiets agerande. Det värsta är att det inte ser detta självt.

Tidigare bloggat:
Närodlad identitetspolitik


Läs även:
Fnordspotting