Gärna en bättre återvinning

Gärna en bättre återvinning

Sverige är världsbäst på att återvinna. Jag tycker att det är utmärkt att jag som konsument med några enkla insatser kan panta burkar och flaskor samt återvinna tidningar och kartonger. Men förpackningsinsamlingen ser väldigt olika ut beroende på var du bor. Det...