Övervakning är makt

Övervakning är makt

Ända sedan Edward Snowdens läckta dokument avslöjade hur omfattande övervakningen av vanligt folk i den demokratiska världen är, har såväl politiska mörkermän som underrättelsetjänsterna själva påtalat vikten av att övervakningen måste få fortsätta. Det handlar om att...
FRA: Nu förstår vi hur blåsta vi blivit

FRA: Nu förstår vi hur blåsta vi blivit

FRA, Försvarsunderrättelsedomstolen (FUD), Siun. Det är inte lätt att hålla isär allting vad gäller svensk signalspaningslagstiftning. Men vi måste ändå försöka. De uppgifter som framkommit om FRA:s nära samarbete med NSA, de ansvarigas icke-svar och frånvaron av...

Sverige bör vara ett föredöme

Sverige slår sig för bröstet i alla möjliga sammanhang. Mänskliga rättigheter. Barnens rätt. Djurens rätt. Nolltolerans hit och nolltolerans dit. Det finns fortfarande en förhärskande bild av Sverige som något slags internationellt föredöme som andra (mindre...