PTS agerande en präktig skandal

PTS agerande en präktig skandal

Kammarrätten slår i en dom (PDF) fast att den utredning vars innehåll hemlighölls av Post- och Telestyrelsen är en allmän handling. Därmed har operatören Bahnhof vunnit en seger mot PTS, just den myndighet som hotat dem med miljoner i vite för utebliven datalagring....
Jag vill inte ha ett starkt Europa

Jag vill inte ha ett starkt Europa

Snart är det EU-val. Alla partier kommer prata om vad de vill göra med EU, hur Sveriges röst ska stärkas och så vidare. Inget kommer emellertid att förändras på något avgörande sätt oavsett vilka partier som väljs in. Enda skälet att över huvud taget gå och rösta är...
Övervakning är makt

Övervakning är makt

Ända sedan Edward Snowdens läckta dokument avslöjade hur omfattande övervakningen av vanligt folk i den demokratiska världen är, har såväl politiska mörkermän som underrättelsetjänsterna själva påtalat vikten av att övervakningen måste få fortsätta. Det handlar om att...