Trohetslagen

En av de svenska skådespelare jag gillar mest efter insatsen i kvalitetsdramaserien Tusenbröder, Ola Rapace, har erkänt att han tagit kokain. Nu ska det slås på moraltrumman i kvällspressen – förstås.Ola Rapace kommer säkert att få göra offentlig avbön innan han...