Den nya regeringen vill förbjuda svenskars sexköp i andra länder. Idén är inte ny. Såväl Socialdemokraternas kvinnoförbund som andra moralister har propagerat för den länge, och den är redan lag i Norge.

Aftonbladets Oisín Cantwell kritiserar förslaget. Men han är dåligt påläst när han ger effekterna av sexköpslagen tummen upp med hänvisning till ”en undersökning från 2010”. Det är den så kallade utvärderingen han hänvisar till. Alliansregeringen tillsatte en utredning som skulle titta på om sexköpsförbudet haft avsedd effekt efter tio år (se mina bloggposter om utvärderingen här, här och här). Resultatet presenterades 2010 och sågades av alla som tog sig tid att läsa utredningen.

Utredaren, som var den nuvarande justitiekanslern Anna Skarhed, fick tydliga direktiv att inte ifrågasätta lagen. Ej heller ansågs det intressant att ta sexarbetarnas åsikter på allvar. Skarhed fastslog att det faktum att sexarbetare hävdade att sexköpslagen gjorde livet svårare var ett tecken på att lagen faktiskt fungerade:

När det gäller de personer som fortfarande utnyttjas i prostitution måste […] negativa effekter av förbudet som de beskriver närmast betraktas som positiva sett utifrån perspektivet att syftet med lagen är att bekämpa prostitutionen.

Ovanstående passage är talande för vilket äckligt beställningsjobb som utvärderingen var, och hur arroganta politikerna som försvarar sexköpsförbudet är. Alliansen tackade Skarhed för ett gott arbete och höjde minimistraffet för sexköp.

Att med svensk lag förbjuda vad svenskar ägnar sig åt i andra länder är knepigt på flera plan. Dels är det i det närmaste omöjligt att beivra brott som inte är brott där de begås. Hur ska svensk moralpolis kunna samla bevis för ett sexköp genomfört i Tyskland, där verksamheten är helt legal?

Dels är det problematiskt ur ett… får vi kalla det rättsstatsperspektiv. Den så kallade legalitetsprincipen föreskriver att en handling måste vara illegal där den begås för att betraktas som brottslig. Rimligen måste ett förbud för svenskar att köpa sex i andra länder tolkas som grönt ljus för Polen att förbjuda polskor att göra abort i Sverige, eller ryssar att sprida ”homosexuell propaganda” här.

Nej, det är förstås inte tanken. Men att vända på myntet och söka se lagstiftning ur ett konsekvens- i stället för ett signalperspektiv har aldrig varit de politiskt korrektas starka sida. De vill först och främst framstå som goda, och berätta för världen vad som är OK och inte. För dem är det viktigare hur saker och ting framstår än hur de egentligen är.

Därför skulle jag inte bli det minsta förvånad om detta idiotiska förslag faktiskt går igenom i kammaren med stöd av Vänsterpartiet (givetvis) och Folkpartiet och Kristdemokraterna. Kanske kan Tant Gredelin övertyga Moderaterna om att rösta ja också.

Då vore ju det borgerliga förfallet på något sätt fullbordat.