Det blåser i Asken just nu. Att en tillnyktrad Thomas Bodström plötsligt börjar försvara rättsstaten är trevligt att se, även om det luktar milslång oppositionell populism om hans krav på Beatrice Asks avgång.

CUF har protesterat mot Beatrice Ask genom att leverera att stort lila kuvert till Rosenbad. Sanna Rayman skriver en mycket bra ledare på temat. Tokmoderaten anser att Ask bör ta tillbaka sitt förslag helt och hållet eller avgå. HAX tror att det bara är en tidsfråga innan fler i gammelmedierna inser vad ministern faktiskt har föreslagit och hakar på kritiken. Jag hoppas det inte slutar vid en diskussion om gredelina kuvert.

Men för sakens skull tänkte jag skicka ett brev till Beatrice Ask i just ett gredelint kuvert. Sagor från livbåten skriver ett öppet brev till justitieministern, men jag anser att det är mer demonstrativt att skicka ett brev med snigelpost. Jag uppmanar alla att göra detsamma, bara om de gredelina breven dimper ned i högar kommer det att uppmärksammas. Ni kan antingen kopiera och klistra in nedanstående text eller författa något eget. Skicka brevet till:

Justitiedepartementet
Justitieminister Beatrice Ask
Rosenbad 4
103 33 Stockholm


Justitieminister Beatrice Ask delges härmed misstanke om att ha missförstått alternativt föreslagit ett avskaffande av den för västvärlden grundläggande rättsliga principen om oskuldspresumtion – att alla människor ska betraktas som oskyldiga tills motsatsen bevisats. I enlighet med ministerns eget förslag skickas härmed en delgivning i ett gredelint kuvert som en tydlig signal om att samhället inte accepterar din syn på rättsstaten. Det gredelina kuvertet är särskilt avsett att få dig att skämmas för det du är misstänkt för då en domstolsprövning och eventuell fällande dom enligt ministern själv inte anses tillräckliga i rättsstaten Sverige.

Med tillrättavisande hälsning och hopp om framtida bot och bättring,Hans Engnell,
Stockholm