Socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukskrivningar är på gång och har redan orsakat tumult. Somliga kallar dem omänskliga. Lars Ohly (v) använder det ord han alltid brukar använda när han ska kritisera de borgerliga för något: ”cyniska”.

I morgonsoffan sitter förutom Ohly även socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson (m), som gör vad hon kan för att föra en rimlig diskussion. Men det är inte lätt. I rollen som självpåtagen oppositionsledare måste vänsterledaren ta varje tillfälle att kritisera och överdriva. Och använda ordet ”cyniskt”.

Men faktum är att riktlinjerna har tagits fram på den förra regeringens uppdrag, till vilken Lars Ohlys parti var stödparti. Bristerna i hanterandet av sjukskrivna har gjort att många människor som hade kunnat komma tillbaka till arbete i någon grad har blivit långtidssjukskrivna och slutligen förtidspensionerade. I stället för att sätta i snabb och effektiv rehabilitering av den sjuke för att så snabbt som möjligt få ut personen i arbete igen, har ingenting gjorts. Det måste bli bättring, menar Husmark Pehrsson. Men inte Ohly. Han tycks inte heller anse att det är något fel när 140 personer förtidspensioneras varje dag och att detta även inbegriper människor mellan 20 och 30 år. Det är tydligen inte alls cyniskt.