Den nya regeringen meddelade tydligt att den skulle se över biståndspolitiken. Biståndsnivån ser ut att ligga kvar på en hög nivå, men den ska tillkomma färre länder och följas upp bättre. Det är utmärkt. Exakt vilka länder som ska få bistånd, kan man tvista i evigheter om. Kina och Vietnam exkluderas denna gång när 70 bidragsländer blir 33. Det finns gott om länder att göra nytta i.

Risken med bistånd är alltid att det hamnar i fel fickor. Därför måste varje krona följas från start till mål och en noggrann utvärdering göras för att bekräfta att pengarna verkligen har gett resultat.

Vid sidan av akuthjälp är hjälp till självhjälp en mycket bra metod. Pengar lånas ut till fattiga människor, som aldrig skulle få lån hos en vanlig bank. De får ett startkapital att använda och kan komma på fötter av egen kraft. Sådant ger självförtroende och vilja att växa. Det de flesta fattiga vill är inte att födas av människor på andra sidan klotet. De vill klara sig själva i så stor utsträckning som möjligt. Det gäller bara att ge dem den där första hjälpen.