Den friande domen mot de så kallade Stureplansprofilerna har väckt enorm uppmärksamhet. Argast är Stockholms Citys chefredaktör, Mikael Nestius, som menar att rätten visar upp en unken kvinnosyn. KDU:s Ella Bohlin pekar på att fler våldtäkter har anmälts i år än under samma tid i fjol. Medan talen sjunker i New York. Bohlin tror att fler poliser kommer att vända trenden i Sverige. Nja.

För det första beror det ökande antalet anmälda våldtäkter säkerligen till mycket stor del på den nya sexbrottslagen där det som tidigare betraktades som sexuellt utnyttjande av olika grad nu ska ses som våldtäkt. Feministerna har alltså lyckats få siffrorna att stiga, måhända för att kunna argumentera för ännu fler lagändringar. I viss mån kan man kalla detta för en självuppfyllande profetia.

För det andra begås de flesta övergrepp, oavsett om det gäller vålds- eller sexualbrott, av en närstående person. Rimligen i hemmet och inte på en offentlig toalett eller i en dåligt upplyst park. Överfallsvåldtäkter förekommer, men hur Ella Bohlin ska komma till rätta med det flertalet övergrepp som sker i hemmet med fler poliser på gatan vore intressant att veta.

Media, i synnerhet den slaskiga kvällspressen, fungerar allt mer som en dömande makt i rättssammanhang. Friade personer tvingas gå en andra rond i pressen – och där hjälper varken logik, förnuft eller försvarsadvokater. Uthängda nämndemän och utskällda domare – risken är att sådant påverkar domstolarna och i slutändan rättvisan. Det gör mig faktiskt lite rädd.