Män är värre ”miljöbovar” än kvinnor, därför är det inte rättvist om kvinnorna får ställa upp lika mycket för att rädda världen. Lösningen? Anpassa miljöåtgärderna efter kön! Miljöalarmism och genusperspektiv – samtidigt. Man tror inte att det är sant.

Svenska Dagbladet has the story…