På dagens Brännpunkt visar Mats Sjöstrand, generaldirektör på Skatteverket, stöd för regeringens beslut att göra om fastighetsskatten. Men han framför samtidigt kritik mot den höjda reavinstbeskattningen som regeringen vill införa. Skatteverket vill i stället sänka kapitalvinstskatten från 20 till 15 procent.

”Att ha ett skattesystem som skarpt avviker från omvärlden medför problem”, skriver Sjöstrand. Det är intressanta ord från en generaldirektör på Skatteverket. Han har även begripit det som socialdemokraterna och andra högskattekramare ännu inte har lyckats förstå, nämligen att höga skatter medför ökat fusk. Sjöstrand avslutar: ”Förtroendet för skattesystemet blir bättre med låga skatter som betalas än höga skatter som inte betalas.” Den insikten borde skickas med rekommenderat brev till SAP:s partihögkvarter.