Astronomer har hittat ett gigantiskt tomrum i universum. Ett stort jäkla ”ingenting”. Detta innehåller alltså ingen materia över huvud taget. Det är tidigare känt att det finns tomrum mellan de olika galaxerna, men detta tomrum ska vara tusen gånger större.

Man blir snurrig av sådant här. Det sägs ju att universum hela tiden expanderar. In i vad? blir då frågan. Och hur kan ”ingenting” ens finnas eller synas?

Det är nog inte aktuellt att planera någon resa till platsen Ingenting. Avståndet är nämligen mellan sex och tio miljarder ljusår. Någon trängselskatt är knappast nödvändig.

[BBC]