”Om vuxet folk vill betala för att bli vettskrämda då är det deras problem, inte samhällets.” Orden kommer från Gunnel Arrbäck, direktör på Statens biografbyrå. Det är anmärkningsvärt eftersom hon alltså vill avskaffa sin egen arbetsplats. Tänk om alla generaldirektörer hade samma ambition!

Folkpartiet och moderaterna har velat ta bort den nästan 100 år gamla filmcensuren länge, men ett parti har motsatt uppfattning: kristdemokraterna. De tycker att ”Biografbyrån har en normerande roll i samhället” och att censur är ”konsumentupplysning”. Man måste nog vara kristdemokrat för att kunna säga något sådant på fullt allvar.

Kristdemokraterna har inte bara fel i sak, det stelopererade censurverktyget har tappat all relevans i det moderna medie- och informationssamhället där alla, unga och gamla, kan få tillgång till såväl våldsfilmer som porr på nätet (även här vet vi att kristdemokraterna gärna skulle se lagstiftning).

Frågan är egentligen mest principiellt viktig eftersom censuren inte har klippt i en vanlig film på över 10 år. Men demokratier ska inte ägna sig åt att bestämma vad som är lämpligt och inte lämpligt för befolkningen att se, läsa och höra. Även om ett beslut om avskaffande av censuren fattas, kommer det att dröja till 2011 innan det träder i kraft. Det finns alltså en del tid att försöka tala (kd) till rätta.

[Svenska Dagbladet]