Svenskt Näringsliv vill få en annan ordning till stånd på arbetsmarknaden. De vill reformera ”arbetsrätten” och göra arbetsmarknaden mer flexibel, vilket skulle gynna både företagare och löntagare. Därför bjuder de nu in de fackliga organisationerna för överläggningar. Det är ett vackert försök, men säkerligen helt dödfött. LO kommer aldrig gå med på en reformering av den så kallade arbetsrätten, särskilt inte som inte ens alliansens största parti driver frågan. Ordföranden för PTK, Mari-Ann Krantz, har redan klargjort att de inte kommer att gå med på vad hon kallar ”försämringar för våra medlemmar”. Nej, för att begränsa fackens makt krävs att regeringen sätter ned foten. Men då måste moderaterna tänka om.