Man kan kalla den borgerliga regeringens budget för mycket, men inte för oansvarig. Ändå är det förstås detta ord Pär Nuder (s) använder när han ska beskriva budgeten, trots det gigantiska budgetöverskottet och trots att arbetslösheten sjunker till det mål som sossarna själva satt upp. Nuder förkroppsligar verkligen socialdemokraternas ändlösa förutsägbarhet. Han saknar dessutom helt trovärdighet när han kritiserar Anders Borg för saker s-regeringen planerade att göra för några år sedan. Oppositionen anklagar regeringen för att öka skillnaderna mellan arbetande och arbetslösa. Ja, det är ju just det alliansen gick till val på. Det ska vara skillnad mellan att arbeta och att inte arbeta. Att socialdemokraterna inte har förstått detta visar att de inte är beredda att släppa det bidragstänkande som partiet har präglats av så länge. Det indikerar att även nästa val kommer att stå mellan ett alternativ som förespråkar en arbetslinje och ett som företräder en bidragslinje. Glöm inte att den förra regeringen i och med friåret faktiskt betalade människor för att vara lediga! Är det rättvist att en person som kliver upp varje morgon och jobbar minst åtta timmar om dagen får lika mycket pengar vid slutet av månaden som den som ligger hemma i soffan och tittar på reprisen av Landet runt? Ja, det är verklig rättvisa enligt den rödgröna oppositionen.DN