Det har blivit proteststorm mot återinförandet av museiavgifterna i Stockholm. Museerna klagar över färre besökare (medan vissa, däribland Vasamuseet, har fått fler besökare) och mammor och pappor har skrivit insändare och klagat över att de nu måste betala för att gå på museum med sina barn. Vad är problemet? Det handlar inte om gratis inträde eller inte, det handlar om vem som ska betala ditt museibesök. Folkpartiet fastslog på landsmötet att partiet ska arbeta för ett återinförande av fria entréer för att kultur borde komma alla till del ”i ett modernt och civiliserat samhälle”. Så pass. Jag tycker att det är rakt ociviliserat att tvinga andra att betala för ens fritidsintressen. Kultur är dessutom inte bara museer i Stockholm. Det är film, musik, spel och mycket, mycket annat. Kan jag lita på att folkpartiet på ett civiliserat sätt sponsrar mitt nästa biobesök?